Uppståndelsekapellet

Vörågatan 1, 65100 Vasa
(06) 326 1471

Begravningsplatsen kontoret betjänar må–fre kl. 8.15–11 och 12–15

Vacker takkupol i sal med kista i. Genom fönstren syns bakomliggande begravningsplats.

Uppståndelsekapellet finns på Nya begravningsplatsen i Vasa. I Uppståndelsekapellet hålls jordfästningar, men även konserter och andakter.

Byggnaden har ritats av arkitekt Juhani Katainen och den blev färdig år 1973. Det finns två kapellsalar i byggnaden, den mindre kapellsalen har sittplatser för 60 personer och den större salen för 140 personer.

Glasväggen i den lilla kapellsalen pryds av konstnärsprofessor Lauri Ahlgrens glasmosaikverk från år 1997.

Orgeln i den lilla kapellsalen har 11 stämmor och orgeln i den stora kapellsalen har 13 + 3 stämmor och de har båda tillverkats av Paschen Kiel Orgelbau GmbH år 2000.

Hörselslinga
Handikapptoalett
Parkering
Toalett
Handikapp

Läge på kartan

Evenemang

ti 24.12 kl. 15.00

Vörågatan 1, 65100 Vasa

Julbön

Vi samlas till julaftonens julbön