Uppståndelsekapellet

Vacker takkupol i sal med kista i. Genom fönstren syns bakomliggande begravningsplats.

Vörågatan 1, 65100 Vasa

044 480 8471 Begravninsgplatsens kontor betjänar måndag–torsdag klockan 9–11 och 12–15.

200

Begravningsplatsen kontoret betjänar måndag–torsdag klockan 9–11 och 12–15.

Uppståndelsekapellet finns på Nya begravningsplatsen i Vasa. I Uppståndelsekapellet hålls jordfästningar, men även konserter och andakter.

Byggnaden har ritats av arkitekt Juhani Katainen och den blev färdig år 1973. Det finns två kapellsalar i byggnaden, den mindre kapellsalen har sittplatser för 60 personer och den större salen för 140 personer.

Glasväggen i den lilla kapellsalen pryds av konstnärsprofessor Lauri Ahlgrens glasmosaikverk från år 1997.

Orgeln i den lilla kapellsalen har 11 stämmor och orgeln i den stora kapellsalen har 13 + 3 stämmor och de har båda tillverkats av Paschen Kiel Orgelbau GmbH år 2000.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Toalett Toalett
Stolar i rader
Piano/flygel
Vaktmästare på plats