Uppståndelsekapellet

Vörågatan 1 , 65100 Vasa
(06) 326 1471

Begravningsplatsen kontoret betjänar må–fre kl. 8.15–11 och 12–15

Vacker takkupol i sal med kista i. Genom fönstren syns bakomliggande begravningsplats.

Uppståndelsekapellet finns på Nya begravningsplatsen i Vasa. I Uppståndelsekapellet hålls jordfästningar, men även konserter och andakter.

Byggnaden har ritats av arkitekt Juhani Katainen och den blev färdig år 1973. Det finns två kapellsalar i byggnaden, den mindre kapellsalen har sittplatser för 60 personer och den större salen för 140 personer.

Glasväggen i den lilla kapellsalen pryds av konstnärsprofessor Lauri Ahlgrens glasmosaikverk från år 1997.

Orgeln i den lilla kapellsalen har 11 stämmor och orgeln i den stora kapellsalen har 13 + 3 stämmor och de har båda tillverkats av Paschen Kiel Orgelbau GmbH år 2000.

Den allmänna linjen för begravningar under coronavirustider är begränsningen om att tio personer får delta. Grunden för det är den allvarliga smittsituationen och strävan efter att bromsa utbredningen av coronaviruset som är speciellt farligt framför allt för äldre personer och personer som hör till riskgrupper. Den evangelisk-lutherska kyrkans biskopar hoppas i en linjedragning 18.3.2020 att alla har förståelse för det faktumet. 

Om jordfästningen med de närmaste anhöriga närvarande blir en sammankomst med över 10 personer ska man med alla tillgängliga medel sträva efter att undvika smittorisk, till exempel så att deltagarna är på tillräckligt långt avstånd från varandra i begravningskapellet eller vid graven. Det är naturligtvis självklart att en person som fått också bara lindriga andningssymtom inte ska delta i jordfästningen.

För tillfället, under coronavirustider, ordnas inga minnesstunder i Vasa kyrkliga samfällighetens utrymmen. Minnesstunden kan ordnas privat i annat utrymme men församlingens anställda deltar inte i minnesstunden. Det går också bra att skjuta fram minnesstunden till senare.

Hörselslinga
Handikapptoalett
Parkering
Toalett
Handikapp

Läge på kartan