Uppståndelsekapellet

Vörågatan 1 , 65100 Vasa
(06) 326 1471

Begravningsplatsen kontoret betjänar må–fre kl. 9–11 och 12–15

Vacker takkupol i sal med kista i. Genom fönstren syns bakomliggande begravningsplats.

Uppståndelsekapellet finns på Nya begravningsplatsen i Vasa. I Uppståndelsekapellet hålls jordfästningar, men även konserter och andakter.

Byggnaden har ritats av arkitekt Juhani Katainen och den blev färdig år 1973. Det finns två kapellsalar i byggnaden, den mindre kapellsalen har sittplatser för 60 personer och den större salen för 140 personer.

Glasväggen i den lilla kapellsalen pryds av konstnärsprofessor Lauri Ahlgrens glasmosaikverk från år 1997.

Orgeln i den lilla kapellsalen har 11 stämmor och orgeln i den stora kapellsalen har 13 + 3 stämmor och de har båda tillverkats av Paschen Kiel Orgelbau GmbH år 2000.

I Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen finns på grund av coronaviruspandemin begränsningar för hur många personer som får samlas. Uppgifterna om det maximala antalet personer i de olika utrymmena har sammanställts.

Länk till webbsida med sammanställning över begränsningarna i Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen

Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett
Hörselslinga
Parkering
Toalett