Dragnäsbäcks kyrka, historia och bilder

 

Dragnäsbäcks kyrka ägs av Det är Vasa kyrkliga stiftelse och Vasa kyrkliga samfällighet hyr kyrkan för sin verksamhet. Kyrkan som är ritad av Gösta Bergman invigdes i februari 1961.

 

Vasa kyrkliga stiftelse fick år 1952 i uppdrag att förvalta medel, insamlade av bland annat syföreningen i Dragnäsbäck, för byggandet av ett församlingshem i stadsdelen. Genom pastor John Forsbergs inflytande fick projektet i mitten av 1950-talet en annan inriktning och man siktade in sig på att bygga en småkyrka.

 

Utöver insamlade medel och statsunderstöd finansierades bygget till största delen med hjälp av banklån. Hyran som stiftelsen fick av församlingarna i Vasa täckte endast driftsutgifterna. Alltså krävdes en målmedveten och ihärdig insats av syföreningsmedlemmar och andra intresserade för att klara räntor och amorteringar. Det tog hela aderton år att betala lånen.