Församlingstidningen Kyrknytt

Vasa svenska församlings församlingstidning Kyrknytt delas ut två gånger per år till alla medlemshushåll i Vasa. Tidningen finns också i våra kyrkor och på webben.

Om du är medlem och inte får någon tidning eller om du i fortsättningen inte vill ha Kyrknytt så meddela pastorskansliet, i första hand via e-post pastorsexpedition.vasa@evl.fi eller per telefon 06 326 1309.

Läs artiklarna som webbnyheter

Alla artiklar som ingår i Kyrknytt publiceras också på vår webbsida.

Tipsa Kyrknytts redaktion

Du kan skicka in ett anonymt tips med uppslag på teman eller personer som du skulle vilja läsa om i Kyrknytt.

Läs församlingens infoblad i digital form

Via dator är det enkelt att bläddra i den digitala tidningen. Om du använder mobiltelefon eller platta kan det lönas att ladda ner tidningen som pdf-fil via molnet med pilen som syns nere i högra hörnet då du öppnar den digitala tidningen.

Moln med pil.

Så här ser symbolen via vilken tidningen laddas ner som pdf ut.

Den digitala tidningen är inte i tillgänglig form. Artiklarna publiceras också på webben på Kyrknytts nyhetssida och evenemangen finns på webben i evenemangskalendern.

Länkar till Kyrknytt

Kyrknytt våren 2024Öppna länk i ny flik

Kyrknytt hösten 2023Öppna länk i ny flik

Kyrknytt våren 2023Öppna länk i ny flik

Kyrknytt hösten 2022Öppna länk i ny flik

Kyrknytt sommaren 2022Öppna länk i ny flik

Kyrknytt våren 2022Öppna länk i ny flik

Kyrknytt hösten 2021Öppna länk i ny flik

Kyrknytt sommaren 2021Öppna länk i ny flik

Kyrknytt våren 2021Öppna länk i ny flik

Kyrknytt julen 2020Öppna länk i ny flik

Kyrknytt hösten 2020Öppna länk i ny flik

Kyrknytt sommaren 2020Öppna länk i ny flik

Kyrknytt våren 2020Öppna länk i ny flik

Kyrknytt advent 2019Öppna länk i ny flik

Kyrknytt hösten 2019Öppna länk i ny flik

Kyrknytt sommaren 2019Öppna länk i ny flik

Kyrknytt våren 2019Öppna länk i ny flik

Församlingstidningen Kyrknytt på golvet i en dörröppning.

Ta kontakt

kommunikatör
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier. Medlem i församlingens miljöteam och samfällighetens miljöarbetsgrupp.