Förtroendevalda

Vasa svenska församlings ledamöter i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige.


Johan Backholm

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Vice ordförande i församlingsrådet åren 2023–2024.

Jan Bonn

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Nils-Johan Englund

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

David Forsblom

medlem i församlingsrådet

Församlingens barnombud 2023–2024.Dick Jungerstam

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Jonna Lindqvist

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige


Martin Nord

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Ulla Salmenheimo-West

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Anna Sundback

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Olle Victorzon

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige