Haga prästgård

Gårdsplan med gul träbyggnad med rött plåttak.

Prästgårdsgatan 2, 65380 Vasa

044 480 8427 vaktmästare-städare

60

Den värdefulla byggnaden, ursprungligen byggd 1803, har restaurerats i en omfattande totalrenovering 2009. Här finns klubb- och mötesrum av olika storlek. Byggnaden är den äldsta i Vasa kyrkliga samfällighet, och den inrymmer en festsal med kök samt rum för dagklubbar.

Festsalen rymmer 45–50 personer. Prästgården har även ett mötesrum för 12 personer samt serverings- och utdelningskök. Mat- och kaffeservisen är dimensionerad enligt brukskapaciteten. I anslutning till kryptan finns ett utdelningskök med kaffe- och matservis. Tilläggsuppgifter om utrustningen fås av vaktmästare-städaren.

Prästgårdens samlingslokaler lämpar sig för församlingarnas olika evenemang och för familjefester. 

Prästgården är tillgänglig för rörelsehindrade och har handikapptoalett. Fastighetens gård är skyddad och trygg och har en liten parkering.

Fastigheten är utrustad med kameraövervakning.

Räddningsplan

Läge på kartan

Förfrågningar och bokningar

044 480 8403 Utrymmesbokning för konserter och evenemang via telefon vardagar kl. 13–15.

Länk till blankett för bokning av utrymmen

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselnedsatta har beaktats Hörselnedsatta har beaktats
Hörselslinga Hörselslinga
Nästan tillgänglig plats Nästan tillgänglig plats
Parkering Parkering
Könsneutral toalett Könsneutral toalett
Toalett Toalett
Kaffeservis
Kök
Serveringskök
Bord med stolar
Videokanon
Bildskärm
Vit duk
Blädderblock
Piano/flygel
Ljudanläggning
Dopfunt