Rekrytering

På den här sidan annonserar vi om lediga jobb.

De flesta rekryteringarna sker via rekryteringsprogrammet KirkkoHR.


Vasa svenska församling anställer en

BARNLEDARE

för viss tid 1.8.2019–31.7.2020.

 

Arbetstid: 88 % (34 h 12 min/vecka)

Vårt team består av fem barnledare och ledaren för arnverksamheten.

Arbetets tyngdpunkt är församlingens småbarnspedagogik, dvs. dagklubbar, familjeklubbar samt verksamhet som riktar sig till barn i den grundläggande utbildningens lägre klasser och deras familjer.

Behörighetskrav för befattningen är av biskopsmötet godkänd examen i barn och familjearbete eller annan lämplig utbildning samt god förmåga att använda svenska i tal och skrift och nöjaktig förmåga att använda finska i tal.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk- lutherska kyrkan i Finland. Innan tillträdet till befattningen skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Lön enligt KyrkTAK, kravgrupp 402.

Ansökan inlämnas via rekryteringsprogrammet Kirkko HR senast 2.5.2019 kl. 16.00.

Frågor riktas till Anna-Karin Lärka, tfn: 044-480 8301 eller e-post: anna-karin.larka@evl.fi

Intervjun sker 10.5.2019.

 


 

Vasa kyrkliga samfällighets tjänster hittas på sidan vasaevl.fi/information-kansli/rekrytering