Ledande diakonitjänsteinnehavare

Vill du leda diakoniarbetet i en mellanstor stadsförsamling? Vasa svenska församling söker en ordinarie ledande diakonitjänsteinnehavare.

Den ledande diakonitjänsteinnehavaren leder och utvecklar församlingens diakoniarbete och är diakonins representant i olika organ både i församlingen och bland samarbetspartners. Den ledande diakonitjänsteinnehavaren är chef för diakoniteamet, som består av fyra diakoniarbetare och en diakoniassistent. Den ledande diakonitjänsteinnehavaren medverkar aktivt i diakoniarbetet.

Vi söker dig som har god förmåga till samarbete och kan fatta självständiga beslut. Du är lyhörd inför målgruppen och medarbetarna. Du har förmåga att se helheter och att organisera arbetet. Vi förväntar oss att du har kännedom om den evangelisk-lutherska kyrkan.

Av den sökande förutsätts

- Examen enligt kyrkans författningssamling nr. 141

- God förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift

- Minst tre års arbetserfarenhet av diakonalt arbete

Tidigare chefserfarenhet och/eller ledarskapsutbildning räknas som merit.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Arbetet inleds 1.4.2022 eller enligt överenskommelse. Prövotid 6 månader. Innan tjänsten tillträds skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Kravgruppen är 601 i KyrkTAK (grundlön 2 789 euro).

Ansökan jämte CV lämnas in senast 20.12.2021 kl. 12.00 via Kirkko-HR-tjänsten

Sökande kan kallas till intervju 14.1.2022.

Mera information ger t.f. ledande diakonitjänsteinnehavare Kerstin M. Borg, 044 480 8360, kerstin.borg@evl.fi eller kyrkoherde Mikael Forslund, 044 480 8300, mikael.forslund@evl.fi.

Ledare för missionsarbete och internationellt arbete

Vill du jobba med mission och internationellt arbete i en mellanstor stadsförsamling? Vasa svenska församling söker en ordinarie ledare för missionsarbete och internationellt arbete.

Missionsarbete är en av församlingens grunduppgifter. Ledaren för missionsarbete och internationellt arbete är en resurs och inspiratör inom missionsfostran. Missionsledaren träffar människor i olika åldrar, upprätthåller såväl lokala som globala nätverk samt ansvarar för frivilligarbetet inom området.

I Vasa svenska församling ansvarar ledaren för missionsarbete och internationellt arbete även för vänförsamlingsarbetet. I arbetet ingår administrativa uppgifter och ekonomiskt ansvar.

Vi söker dig som är social, har lätt för att samarbeta och nätverka. Du kan arbeta självständigt, har god organisationsförmåga och vill utveckla arbetet.

Vi förväntar oss att du har kännedom om den evangelisk-lutherska kyrkan och den världsvida kyrkan.

Av den sökande förutsätts

- Examen enligt kyrkans författningssamling nr. 136

- God förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift

Förmåga att kommunicera på engelska är nödvändig. Andra språkkunskaper och erfarenhet av arbete utomlands räknas som merit.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Arbetet inleds 1.1.2022 eller enligt överenskommelse. Innan tjänsten tillträds skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Kravgruppen är 502 i KyrkTAK (grundlön 2 426,19 euro).

Prövotid 6 månader.

Ansökan jämte CV lämnas in senast 26.11.2021 kl. 15.00 via Kirkko-HR-tjänsten.

Sökande kan kallas till intervju 3.12.2021.

Mera information ger kyrkoherde Mikael Forslund, 044 480 8300, mikael.forslund@evl.fi.

Lediga tjänster i Vasa svenska församling

Vasa kyrkliga samfällighets lediga tjänster hittas på en skild sida.

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets rekryteringssidaÖppna länk i ny flik