barn - ljusare.jpg

Vi söker en barnledare 

23.2.2022 08.00

Vill du jobba som barnledare i en mellanstor stadsförsamling?
Nu finns chansen hos  Vasa svenska församling!

Vår församling söker en vikarie för barnledare tiden 1.8.2022-30.6.2023. Barnledaren ingår i ett team med fyra barnledare, ledaren inom småbarnspedagogiken, två ungdomsarbetsledare och en ledande ungdomsarbetsledare. 

Tyngdpunkten i arbetet ligger på församlingens småbarnspedagogik, d.v.s. dagklubbar, familjeklubbar samt verksamhet som riktar sig till barn i den grundläggande utbildningens lägre klasser och deras familjer.

Av den sökande förutsätter vi:

Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (barnledare) 180 kp. Denna innefattar det specialkunnande som behövs för uppgiften som barnledare i församlingar inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Du kan också ha någon annan lämplig examen som har kompletterats med tillräckliga examensdelar inom småbarnspedagogik och familjeverksamhet. Denna innefattar det specialkunnande som behövs för uppgiften som barnledare.

Du har även god förmåga att använda svenska i tal och skrift, och nöjaktig förmåga att använda finska i tal.

Behörig är också en person som avlagt examen enligt kyrkans författningssamling nr 137 och 139, samt en person med en examen eller utbildning enligt biskopsmötets tidigare beslut om barnledare.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Innan vikariatet inleds skall den valda visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Anställningen är deltid 88 % (33h 15 min/vecka). 

Lön enligt KyrkTAK, kravgrupp 402 (2 051 €, 100 %). 

Ansökan inlämnas via Kirkko HR senast 11.3.2022 kl. 12.00.Öppna länk i ny flik

Mera information ger ledande ungdomsarbetsledare Heidi Mäkelä, tfn: 044-480 8340 eller e-post: heidi.makela@evl.fi

Sökande kan kallas till intervju i början av vecka 11.

 

Beskrivning av organisationen:

Vasa svenska församling är den evangelisk-lutherska kyrkans svenskspråkiga församling i Vasa.

Vår uppgift och verksamhetsidé är att öppna dörrarna och bjuda in människor till en vardagsnära och gudsnära gemenskap, med ett klart och tydligt budskap som grundar sig på kyrkans grundvärderingar: tro, hopp och kärlek.

Till församlingen hör cirka 12 300 medlemmar. Vi vill vara medlemmarnas församling.

Församlingen har drygt 25 anställda. Vi har en god personalhälsovård, förmånlig lunch i vår personalmatsal, motions- och kultursedlar samt rekreationsverksamhet.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ungdomsarbetsledare sökes

Vill du jobba med ungdomsarbete i en mellanstor stadsförsamling?
Vasa svenska församling söker nu en ordinarie ungdomsarbetsledare.

Tjänsten inriktar sig främst på arbete med ungdomar, konfirmander och studerande och unga vuxna. Vi har ett omfattande konfirmandarbete, en utvecklad hjälpledarverksamhet och goda kontakter med skolorna och högskolorna.

Tjänsten ingår i barn- och ungdomsteamet som består av ledande ungdomsarbetsledaren, två ungdomsarbetsledare, en ledare inom småbarnspedagogik och fyra barnledare. Två präster har ansvarsområden inom kristen fostran 0–29 år.

Vi söker dig som vill arbeta för och tillsammans med ungdomar och unga vuxna. Du har lätt för att skapa relationer, samarbeta och bygga nätverk. Du har förmåga att se helheter och att organisera arbetet. Vi förväntar oss att du har kännedom om den evangelisk-lutherska kyrkan. Erfarenhet av arbete på sociala medier är meriterande.

Av den sökande förutsätts:

- Examen enligt kyrkans författningssamling nr. 137

- God förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift

Annan lämplig utbildning inom området kan beaktas. Tjänsten tillsätts i sådana fall för viss tid.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Arbetet inleds 1.4.2022 eller enligt överenskommelse. Prövotid 6 månader. Innan tjänsten tillträds skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Kravgruppen är 502 i KyrkTAK (grundlön 2 426 euro).

Ansökan jämte CV lämnas in senast 25.2.2022 kl. 12.00 via Kirkko-HR-tjänsten

Sökande kan kallas till intervju i slutet av vecka 10 eller i början av vecka 11.

Mera information ger ledande ungdomsarbetsledare Heidi Mäkelä, 044 480 8340, heidi.makela@evl.fi eller
kyrkoherde Mikael Forslund, 044 480 8300, mikael.forslund@evl.fi.

 

Sommarjobb på gravgårdar

Till gravgårdarna i Vasa och Lillkyro behövs i år ungefär 25 säsongsarbetare
och 40 sommararbetare. Ansökningstiden går ut 28.2. Läs mera här:

Sök sommarjobb på gravgårdar

Lediga tjänster i Vasa svenska församling

Vasa kyrkliga samfällighets lediga tjänster hittas på en skild sida.

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets rekryteringssidaÖppna länk i ny flik