Rekrytering

På den här sidan annonserar vi om lediga jobb.

De flesta rekryteringarna sker via rekryteringsprogrammet KirkkoHR.

Vasa svenska församling söker nu:

Vikarierande ungdomsarbetsledare
Vikarierande diakoniarbetare
Barn- och familjearbetare för viss tid

Ansökningarna inlämnas via rekryteringsprogrammet KirkkoHR senast 4.11.2019 kl. 16.00.

---------------

Vikarierande ungdomsarbetsledare

Vikariatet gäller för tiden 1.1.2020-31.12.2020.

Arbetets tyngdpunkt är församlingens ungdomsarbete för 13-18-åringar dvs. hjälpledarverksamhet, konfirmandarbete och skolarbete.

Behörighetskrav i enlighet med kyrkans författningssamling nr. 124.

Av den vikarierande ungdomsarbetsledaren krävs avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans ungdomsarbete samt erfarenhet av kyrkans barn- och ungdomsarbete. Även annan examen och lämplig erfarenhet kan beaktas. Därtill krävs god förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Den som väljs ska innan tillträdet visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Ansökan inlämnas senast 4.11.2019 kl. 16.00 via rekryteringsprogrammet KirkkoHR. Intervjuer sker 7.11.2019.

Frågor besvaras av Heidi Mäkelä, tfn: 044-480 8340 eller e-post: heidi.makela@evl.fi

---------------

Vikarierande diakoniarbetare

Vikariatet gäller för tiden 1.1.2020-31.5.2020 p.g.a. studieledighet. Det finns möjlighet till förlängning under tiden 1.9-31.12.2020.

Diakoniarbetaren är en resurs och inspiratör inom diakoniarbetet. Diakoniarbetaren träffar människor i olika åldrar, samarbetar med tredje sektorn samt engagerar frivilliga i diakoniverksamheten. I arbetet ingår klientarbete och mottagning.

Vårt team består av fyra diakoner, en diakoniassistent och en ledande diakonitjänsteinnehavare. Arbetet formas utgående från församlingens behov och den valdas kompetens.

Behörighetskrav i enlighet med kyrkans författningssamling nr. 124. Av den vikarierande diakonitjänsteinnehavaren krävs avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans diakoni.

Språkkrav är god förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Innan tillträdet till befattningen skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Ansökan inlämnas senast 4.11.2019 kl. 16.00 via rekryteringsprogrammet KirkkoHR. Intervjuer sker 8.11.2019.

Frågor besvaras av diakon Kerstin M. Borg, tfn 044 480 8364, e-post kerstin.borg@evl.fi

 

---------------

Barn- och familjearbetare för viss tid

Tjänsten gäller för tiden 1.1.2020-31.12.2020.

Arbetets tyngdpunkt är församlingens barn- och familjearbete dvs. verksamhet för barn i och under skolåldern samt deras familjer. Konfirmandarbete ingår i tjänsten.

Behörighetskrav i enlighet med kyrkans författningssamling nr. 124.

Av tjänsteinnehavaren på viss tid krävs avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans ungdomsarbete eller avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans småbarnspedagogik. Även annan examen och lämplig erfarenhet kan beaktas.

Erfarenhet av kyrkans barn- och familjearbete räknas som merit. Därtill krävs god förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Den som väljs ska innan tillträdet visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Ansökan inlämnas senast 4.11.2019 kl. 16.00 via rekryteringsprogrammet KirkkoHR. Intervjuer sker 7.11.2019.

Frågor besvaras av Heidi Mäkelä, tfn: 044-480 8340 eller e-post: heidi.makela@evl.fi

Vasa kyrkliga samfällighets tjänster hittas på sidan vasaevl.fi/information-kansli/rekrytering