Rekrytering

På den här sidan annonserar vi om lediga jobb.

De flesta rekryteringarna sker via rekryteringsprogrammet KirkkoHR.

Vasa svenska församling anställer en

Vikarierande ungdomsarbetsledare

 

för tiden 1.131.12.2020.

Arbetstid: 100 %

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbete med barn i åldrarna 713 år i församling.

Till arbetet hör planering av barnläger och klubbar, samarbete med barn- och familjearbetaren kring familjegudstjänster och evenemang samt konfirmandarbete och handledning av hjälpledare.

Behörighetskrav i enlighet med kyrkans författningssamling nr. 124. Av den vikarierande ungdomsarbetsledaren krävs avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans ungdomsarbete samt erfarenhet av kyrkans barn- och ungdomsarbete.  Även annan examen och lämplig erfarenhet kan beaktas. Därtill krävs god förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Den som väljs ska innan tillträdet visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Ansökan inlämnas via rekryteringsprogrammet KirkkoHR senast 19.12.2019 kl. 12.00.

Lön enligt KyrkTAK, kravgrupp 502.

Frågor besvaras av Heidi Mäkelä, tfn: 044-480 8340 eller e-post: heidi.makela@evl.fi

Vasa kyrkliga samfällighets tjänster hittas på sidan vasaevl.fi/information-kansli/rekrytering