Rekrytering

På den här sidan annonserar vi om lediga jobb.

De flesta rekryteringarna sker via rekryteringsprogrammet KirkkoHR.

Länk till webbplatsen KirkkoHR

------------------------------

Vasa svenska församling ledigförklarar en heltidstjänst som

kantor

med högre högskoleexamen.

Till kantorns uppgifter hör bl.a.

  • ansvar för musiken vid gudstjänster, förrättningar och musiktillfällen
  • ledande av körer och musikgrupper
  • planering och medverkan i konserttillfällen
  • konfirmandarbete
     
  • I mån av möjlighet handhar kantorn även undervisning i församlingens musikskola.
     
  • En särskild tyngdpunkt läggs på att utveckla och leda sång- och musikutövande bland barn och unga samt bland unga vuxna.

Församlingen har ett rikt musik- och gudstjänstliv. Det finns flera högkvalitativa orglar. Till kyrkomusikteamet hör två andra kantorer, varav en fungerar som ledande kantor.

Behörighetskrav i enlighet med kyrkans författningssamling nr. 123. Därtill krävs god förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Sökanden bör ha en gedigen färdighet i klaviaturspel. Erfarenhet av arbete bland barn och unga räknas som merit. Förmåga och intresse av att kunna sätta sig in i och använda sig av olika musikaliska uttryck och musikstilar är en fördel i arbetet.

Lön enligt KyrkTAK kravgrupp 601.

Tillträde 1.9.2020 eller enligt överenskommelse. Prövotid 6 månader.

Den som väljs skall förete intyg över sitt hälsotillstånd och utdrag ur straffregistret.

Ansökan inlämnas senast 14.4.2020 kl. 15.00 via rekryteringsprogrammet Kirkko HR (annonsen publiceras i KirkkoHR 12.3).

Länk till webbplatsen KirkkoHR

Frågor besvaras av ledande kantor Dan Andersson, tfn: 044 480 8331 eller e-post: dan.andersson@evl.fi.

Intervjuer med spelprov sker 7.5.2020.

Vasa kyrkliga samfällighets tjänster hittas på sidan vasaevl.fi/information-kansli/rekrytering