Alskathemmet

Alskat lägergård

Munkgrundsvägen 12 , 65760 Iskmo
044 480 8480 (lägergårdsföreståndare)

Mörkbrun tegelbyggnad. På gårdsplanen framför finns en hög klockstapel.

Alskathemmets lägergård, ritad av arkitektbyrå Marja och Kari Kyyhkynen, ligger i Alskat i Korsholms kommun 15 km från Vasa centrum vid havsstranden nära Replotbron. 

Det är aktiv verksamhet året runt på lägergården. Lägergården lämpar sig – utöver för församlingarnas egen lägerverksamhet – utmärkt för olika retreater, kurser och festarrangemang. 

I huvudbyggnaden finns ett kapell och en församlingssal, tillredningskök, klubb- och hobbyrum. I den stora salen finns ljudåtergivningssystem och AV-utrustning. Köket har kapacitet för 55 personer. 

Intill huvudbyggnaden finns en separat byggnad för inkvartering, totalrenoverad 2016. I inkvarteringsbyggnaden finns 44 bäddplatser och 10 extra bäddplatser. Där finns även särskilda rum som är tillgängliga för rörelsehindrade och ändamålsenliga handikapptoaletter.

På tomten finns också en strandbastu som är byggd år 1998. Bastubyggnaden har en bastuavdelning (15 personer) och dessutom gillestuga och terrass. I anslutning till gårdsplanen finns simstrand, grilltak samt gräs- och bollplaner.

Fastigheten – huvudbyggnaden, inkvarteringsbyggnaden och bastun – är tillgängliga för rörelsehindrade.

Lägergården har en bra bilparkering. Fastigheten är utrustad med kameraövervakning.

Vasa kyrkliga samfällighets lägergårdar är rök- och alkoholfria. Förbuden berör hela lägergårdsområdet.

Länk till Alskathemmets räddningsplan (annan www-sida) Öppna länk i ny flik

Det finns en defibrillator i aulan i huvudbyggnaden.

Boka Alskathemmet

Vasa kyrkliga samfällighets lägergårdar bokas direkt via lägergårdsföreståndarna.

Alskathemmet

Peter Back, lägergårdsföreståndare
peter.back(a)evl.fi, 044 480 8480

Österhankmo lägergård

Juha Koivisto, lägergårdsföreståndare
juha.koivisto(a)evl.fi, 044 480 8484

Handikapptoalett
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

må 20.6 kl. 17.00

Munkgrundsvägen 12, 65760 Iskmo