Beslutsfattande

Länkar till avsnitt på denna webbsida

Beslutsfattandet i Vasa svenska församling
Beslutsfattandet i Vasa kyrkliga samfällighet
Protokoll och föredragningslistor

 

Beslutsfattandet i Vasa svenska församling

Församlingsrådet

Varje församling inom Vasa kyrkliga samfällighet har sitt eget församlingsråd, som fattar beslut om hur församlingens verksamhetsanslag används och om personval i församlingen. 

Länk till undersidan Församlingsrådet med ytterligare uppgifter om församlingsrådet

Kapellråd, distriktsråd , kommittéer och arbetsgrupper

I församlingen finns också ett kapellråd och två distriktsråd samt flera kommittéer och arbetsgrupper. De deltar i planering och utveckling av verksamheten tillsammans med de anställda. Dessutom kan de ge förslag eller ta initiativ till församlingsrådet.

Barnombud

Vasa svenska församling barnombud år 2020 är  barn- och familjearbetare Monika Lindvik och Rose-Marie Dahlgren-Sand (församlingsrådets representant). Barnombudets främsta uppgift är se till att barn beaktas i alla beslut som fattas i församlingen.

 

Beslutsfattandet i Vasa kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet

Högsta beslutande makten i Vasa kyrkliga samfällighet har gemensamma kyrkofullmäktige som har valts genom församlingsval. Kyrkofullmäktiges makt motsvarar i praktiken stadsfullmäktiges makt inom det kommunala.

Länk till webbsida på Vasa kyrkliga samfällighets sajt som handlar om gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande och administrativa organet i Vasa kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärenden för gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt sköter om verkställandet av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut samt övervakar deras laglighet.

Länk till webbsida på Vasa kyrkliga samfällighets sajt som handlar om gemensamma kyrkorådet

Inom samfälligheten fattas beslut också i olika utskott, direktioner och kommittéer. De bidrar till verksamheten i samfällighetens enheter genom att planera och utveckla dem tillsammans med tjänsteinnehavarna.

Länk till webbsida på Vasa kyrkliga samfällighets sajt som handlar om samfällighetens direktioner

Länk till webbsida på Vasa kyrkliga samfällighets sajt som handlar om samfällighetens kommittéer

Ytterligare information om dessa organ hittas på Vasa kyrkliga samfällighets webbsida.

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets webbsida Beslutsfattande

 

Protokoll och föredragningslistor

Föredragningslistor och protokoll från de beslutande organen i Vasa kyrkliga samfällighet och församlingarna publicerar från början av år 2019 i det elektroniska ärendehanteringsprogrammet Domus.

Länk till ärendehanteringsprogrammet Domus (Tweb).

Länk till undersidan Protokoll och föredragningslistor

Väcka initiativEn församlingsmedlem kan påverka genom att själv väcka initiativ i frågor som rör församlingens eller den kyrkliga samfällighetens verksamhet och förvaltning.

Initiativet sänds till församlingen och rikats till församlingsrådet.

Ett annat sätt är att ta kontakt med någon av församlingens förtroendevalda, som i sin tur kan lyfta fram frågan till behandling.

 

Ordförandeklubba av trä.