Dragnäsbäcks kyrka

Vit triangelformad kyrka med rött tegeltak

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

044 091 9369 Olle Victorzon, ordförande för Dragnäsbäcks kyrkas vänners styrelse

044 230 3963 Ulla Salmenheimo-West, medlem i Dragnäsbäcks kyrkas vänners styrelse

Dragnäsbäcks kyrka är öppen när där hålls evenemang och vid övriga tidpunkter enligt överenskommelse.

Dragnäsbäcks kyrka ägs av Vasa kyrliga stiftelse och Vasa kyrkliga samfällighet har i många år hyrt kyrkan av stiftelsen. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt 11.4.2018 att sluta hyra Dragnäsbäcks kyrka.

För att garantera fortsatt verksamhet grundades stödföreningen Dragnäsbäcks Kyrkas vänner rf – Vetokannaksen Kirkon ystävät ry som hyr kyrksalen och köket. Detta har säkrat fortsatt församlingsverksamhet i Dragnäsbäcks kyrka. Vasa svenska församling ordnar regelbundet gudstjänster och förrättningar i kyrkan. Även stödföreningen ordnar en del aktiviteter.

Dragnäsbäcks kyrka, ritad av Gösta Bergman, stod klar 1961. Kyrksalen har 150 sittplatser. I kyrkan finns också utrymmen som passar för klubbverksamhet och arbetsrum. Kyrkan ägs av Vasa kyrkliga stiftelse.

Dragnäsbäcks kyrka totalrenoverades 1997. Klockstapeln är planerad av Marianne Sundell (f. Pulli) och byggdes år 2001.

De vackra glasmålningarna i kyrksalens fönster är från år 2004. Konstnären Hilkka Rintamäki-Keisanen har gjort de blyinfattade trekantiga konstverken, som alla har skilda motiv med hänvisning till bibeltexter och kyrkans tillkomst.

Kyrkan har en orgel med 10 stämmor (H. Heinrich) och piano. 

Länk till undersida med foton och mera information om kyrkans historia

Det finns en defibrillator i kyrkan.

Dop, vigsel och begravning

Församlingsmedlemmar får använda Dragnäsbäcks kyrka för dop, vigsel och begravningar. Utrymmet bokas för dessa ändamål via Vasa svenska församlings pastorskansli. 

Länk till webbsidan Pastorkansliet

Kyrkan kan också bokas för evenemang och konserter. Dessa bokningar görs via Dragnäsbäcks kyrkas vänners styrelse:
Olle Voctorzon, ordf. olle@victorzon.com eller 044 091 9369,
Ulla Salmenheimo-West, 044 230 3963,
Christel Lax, 050 597 0838 eller
Niclas Carlsson, 040 543 0911.

Läge på kartan

Förfrågningar och bokningar

044 091 9369 Olle Victorzon, ordförande för Dragnäsbäcks kyrkas vänners styrelse

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Toalett Toalett
Kaffeservis
Serveringskök
Bord med stolar
Piano/flygel
Ljudanläggning
Dopfunt

Evenemang

sön 11.8 kl. 11.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Högmässa

Vi firar gudstjänst med nattvard!
sön 1.9 kl. 18.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Dans i Heligt rum

Dans i heligt rum är ordlös bön som bygger på närvaro och vila i rörelse och existens.
mån 2.9 kl. 13.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

tis 3.9 kl. 11.30

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

sön 8.9 kl. 18.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Stilla mässa

Stilla mässan är en gudstjänst där det ges rum för tystnaden och stillheten i en annars ljudrik vardag.
mån 9.9 kl. 13.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

sön 15.9 kl. 11.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Lekmannagudstjänst

Lekmannagudstjänst.
mån 16.9 kl. 13.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa