Dragnäsbäcks kyrka

Gerbyvägen 27 , 65230 Vasa

Dragnäsbäcks kyrka är öppen när där hålls evenemang och vid övriga tidpunkter enligt överenskommelse.

Vit triangelformad kyrka med rött tegeltak

Dragnäsbäcks kyrka ägs av Vasa kyrliga stiftelse och Vasa kyrkliga samfällighet har i många år hyrt kyrkan av stiftelsen. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt 11.4.2018 att sluta hyra Dragnäsbäcks kyrka.

För att garantera fortsatt verksamhet grundades stödföreningen Dragnäsbäcks Kyrkas vänner rf – Vetokannaksen Kirkon ystävät ry som hyr kyrksalen och köket. Detta har säkrat fortsatt församlingsverksamhet i Dragnäsbäcks kyrka. Vasa svenska församling ordnar regelbundet gudstjänster och förrättningar i kyrkan. Även stödföreningen ordnar en del aktiviteter.

Dragnäsbäcks kyrka, ritad av Gösta Bergman, stod klar 1961. Kyrksalen har 150 sittplatser. I kyrkan finns också utrymmen som passar för klubbverksamhet och arbetsrum. Kyrkan ägs av Vasa kyrkliga stiftelse.

Dragnäsbäcks kyrka totalrenoverades 1997. Klockstapeln är planerad av Marianne Sundell (f. Pulli) och byggdes år 2001.

De vackra glasmålningarna i kyrksalens fönster är från år 2004. Konstnären Hilkka Rintamäki-Keisanen har gjort de blyinfattade trekantiga konstverken, som alla har skilda motiv med hänvisning till bibeltexter och kyrkans tillkomst.

Kyrkan har en orgel med 10 stämmor (H. Heinrich) och piano. 

Det finns en defibrillator i kyrkan.

Utrymmesbokningar:

Vasa svenska församlings medlemmar får använda Dragnäsbäcks kyrka för dop, vigsel och begravningar. Utrymmet bokas för dessa ändamål via pastorskansliet i Vasa svenska församling. 

Länk till webbsidan Pastorskansliet i Vasa svenska församling

Kyrkan kan också bokas för evenemang och konserter. Dessa bokningar görs via Dragnäsbäcks kyrkas vänners styrelse:
Olav Jern, ordf. olav.jern@gmail.com eller 044 320 6567,
Ulla Salmenheimo-West, 044 230 3963,
Christel Lax, 050 597 0838,
Niclas Carlsson, 040 543 0911 eller
Olle Victorzon, 044 091 9369.

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 23.1 kl. 11.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Högmässa

Högmässa. (Max 10 personer) Anmäl om deltagande till Mikael Forslund tfn 044 480 8300
eller till pastorskansliet tfn 06 326 1309.
må 24.1 kl. 19.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Ordlös bön

Ordlös bön med kristen djupmeditation
må 7.2 kl. 19.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Ordlös bön

Ordlös bön med kristen djupmeditation
sö 13.2 kl. 18.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Stilla mässa

Stilla mässa kl 18
må 21.2 kl. 19.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Ordlös bön

Ordlös bön med kristen djupmeditation
sö 27.2 kl. 11.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Högmässa

Högmässa kl 11
sö 6.3 kl. 19.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Dans i heligt rum

Dans i heligt rum
må 7.3 kl. 19.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Ordlös bön

Ordlös bön med kristen djupmeditation