Dragnäsbäcks kyrka

Gerbyvägen 27 , 65230 Vasa
040 911 2528 (vaktmästare)

Dragnäsbäcks kyrka är öppen när där hålls evenemang och vid övriga tidpunkter enligt överenskommelse.

Vit triangelformad kyrka med rött tegeltak

Dragnäsbäcks kyrka ägs av Vasa kyrliga stiftelse och Vasa kyrkliga samfällighet har i många år hyrt kyrkan av stiftelsen. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt 11.4.2018 att sluta hyra Dragnäsbäcks kyrka och avsluta all verksamhet där.

Vasa kyrkliga stiftelse har dock beslutit att Vasa svenska församling får använda kyrksalen utan ersättning till och med 31.5.2020. Församlingen ordnar gudstjänster i kyrkan, verksamheten för barnfamiljer som Vasa svenska församling har haft i kyrkan flyttas till Gerby församlingshem hösten 2019. Diakonimottagningen har sedan början av år 2019 hållits i Brändö kyrka. 

Dragnäsbäcks kyrka, ritad av Gösta Bergman, stod klar 1961. Kyrksalen har 150 sittplatser. Byggnaden har dessutom lokaler för diakonimottagning och dagklubbar. Kyrkan ägs av Vasa kyrkliga stiftelse.

Dragnäsbäcks kyrka totalrenoverades 1997. Klockstapeln är planerad av Marianne Sundell (f. Pulli) och byggdes år 2001.

De vackra glasmålningarna i kyrksalens fönster är från år 2004. Konstnären Hilkka Rintamäki-Keisanen har gjort de blyinfattade trekantiga konstverken, som alla har skilda motiv med hänvisning till bibeltexter och kyrkans tillkomst.

Kyrkan har en orgel med 10 stämmor (H. Heinrich) och piano. 

Utrymmesbokningar:

Vasa svenska församlings medlemmar får använda Dragnäsbäcks kyrka för dop, vigsel och begravningar. Utrymmet bokas för dessa ändamål via pastorskansliet i Vasa svenska församling. 

Länk till webbsidan Pastorskansliet i Vasa svenska församling

Kyrkan kan också bokas för evenemang och konserter. Dessa bokningar görs via Vasa kyrkliga stiftelses vaktmästare Ulla Ingman, tfn 040 911 2528.

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 11.4 kl. 18.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Nattvardsgång

Möjlighet till bön, samtal och enskild nattvard. Förhandsanmälan.
må 19.4 kl. 19.00 -20.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Ordlös bön

Kristen djupmeditation med stillhet, tystnad, ordlös bön och meditation.