Dragnäsbäcks kyrka

Vit triangelformad kyrka med rött tegeltak

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Dragnäsbäcks kyrka ägs av Vasa kyrliga stiftelse och Vasa kyrkliga samfällighet har i många år hyrt kyrkan av stiftelsen. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt 11.4.2018 att sluta hyra Dragnäsbäcks kyrka.

För att garantera fortsatt verksamhet grundades stödföreningen Dragnäsbäcks Kyrkas vänner rf – Vetokannaksen Kirkon ystävät ry som hyr kyrksalen och köket. Detta har säkrat fortsatt församlingsverksamhet i Dragnäsbäcks kyrka. Vasa svenska församling ordnar regelbundet gudstjänster och förrättningar i kyrkan. Även stödföreningen ordnar en del aktiviteter.

Dragnäsbäcks kyrka, ritad av Gösta Bergman, stod klar 1961. Kyrksalen har 150 sittplatser. I kyrkan finns också utrymmen som passar för klubbverksamhet och arbetsrum. Kyrkan ägs av Vasa kyrkliga stiftelse.

Dragnäsbäcks kyrka totalrenoverades 1997. Klockstapeln är planerad av Marianne Sundell (f. Pulli) och byggdes år 2001.

De vackra glasmålningarna i kyrksalens fönster är från år 2004. Konstnären Hilkka Rintamäki-Keisanen har gjort de blyinfattade trekantiga konstverken, som alla har skilda motiv med hänvisning till bibeltexter och kyrkans tillkomst.

Kyrkan har en orgel med 10 stämmor (H. Heinrich) och piano. 

Det finns en defibrillator i kyrkan.

Utrymmesbokningar:

Vasa svenska församlings medlemmar får använda Dragnäsbäcks kyrka för dop, vigsel och begravningar. Utrymmet bokas för dessa ändamål via pastorskansliet i Vasa svenska församling. 

Länk till webbsidan Pastorskansliet i Vasa svenska församling

Kyrkan kan också bokas för evenemang och konserter. Dessa bokningar görs via Dragnäsbäcks kyrkas vänners styrelse:
Olle Voctorzon, ordf. olle@victorzon.com eller 044 091 9369,
Ulla Salmenheimo-West, 044 230 3963,
Christel Lax, 050 597 0838 eller
Niclas Carlsson, 040 543 0911.

Dragnäsbäcks kyrka är öppen när där hålls evenemang och vid övriga tidpunkter enligt överenskommelse.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Toalett Toalett

Evenemang

sö 9.10 kl. 18.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Stilla mässa

Stilla mässan är en gudstjänst där det ges rum för tystnaden och stillheten i en annars ljudrik vardag. Sång, en kort betraktelse, bönevandring och nattvard ger rum för att söka efter det andliga mötet inom sig. Stilla mässan planeras och genomförs av frivilliga.
må 17.10 kl. 19.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Ordlös bön

En stund att stillhet, tystnad, ordlös bön o meditation. Deltagarna sitter på en särskild meditationskudde, en pall eller en vanlig stol.
Om du önskar, kan du få en introduktion i kristen djupmeditation en halvtimme före tillfällets början.
Ledare är Li Ollil-Nylund tfn 040 774 6031.
Ordlös bön hålls under höstterminen 2022 i Dragnäsbäcks kyrka följande måndagar: 19.9, 3.10, 17.10, 31.10, 14.11, 28.11 o 12.12.
ti 18.10 kl. 11.30

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Vi äter tillsammans

Vi äter tillsammans i Dragnäsbäcks kyrka varannan tisdag kl 11.30. Välkommen med.
sö 23.10 kl. 11.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Högmässa

Gudstjänst med nattvard
må 31.10 kl. 19.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Ordlös bön

En stund att stillhet, tystnad, ordlös bön o meditation. Deltagarna sitter på en särskild meditationskudde, en pall eller en vanlig stol.
Om du önskar, kan du få en introduktion i kristen djupmeditation en halvtimme före tillfällets början.
Ledare är Li Ollil-Nylund tfn 040 774 6031.
Ordlös bön hålls under höstterminen 2022 i Dragnäsbäcks kyrka följande måndagar: 19.9, 3.10, 17.10, 31.10, 14.11, 28.11 o 12.12.
ti 1.11 kl. 11.30

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Vi äter tillsammans

Vi äter tillsammans i Dragnäsbäcks kyrka varannan tisdag kl 11.30. Välkommen med.
sö 6.11 kl. 19.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

sö 13.11 kl. 18.00

Gerbyvägen 27, 65230 Vasa

Stilla mässa

Stilla mässa