Ämbetsbetyg och släktutredningar

Du kan beställa ett ämbetsbevis över dig själv eller ett ämbetsbevis för släktutredning över en avliden medlem i den evangelisk-lutherska kyrkans e-tjänst. 

Länk till e-tjänsten för beställning av ämbetsbevisÖppna länk i ny flik

Centralregisterenheten i Vasa

Centralregistrets verksamhetspunkt i Vasa: Olympiagatan 16 A 43. 

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver:

  • Ämbetsbetyg och släktutredningar
  • Släktforska
  • Hindersprövning inför vigsel
  • Information i medlemsregisterärenden


Du når centralregistret i Vasa på tfn 040 759 1204 eller crkr@evl.fi

Länk till e-tjänsten för beställning av ämbetsbevisÖppna länk i ny flik

Priser

Prislistan för tjänsterna finns på Centralregistrets egen webbsida.

Länk till webbsidan Kustens och Ålands centralregisterÖppna länk i ny flik

Ta kontakt

Olympiagatan 16 A 34
65100  Vasa

Centralregisterenheten i Vasa betjänar onsdagar klockan 12.15–14.00, övriga vardagar klockan 9.00–11.00 och 12.15–14.00.

Länk till webbsidan Kustens och Ålands centralregister