Ämbetsbetyg och släktutredningar

Du kan beställa ett ämbetsbevis över dig själv eller ett ämbetsbevis för släktutredning över en avliden medlem i den evangelisk-lutherska kyrkans e-tjänst. 

Länk till tjänsten för beställning av ämbetsbevis

Centralregisterenheten i Vasa

Centralregistrets verksamhetspunkt i Vasa finns i Vasa Kyrkliga samfällighets utrymmen på Skolhusgatan 26-28. Personalen betjänar dig varje vardag kl. 915. Besök på Skolhusgatan endast mot tidsbeställning, ingång via Skolhusgatan 26 B vån. 2

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver:

  • Ämbetsbetyg och släktutredningar
  • Släktforska
  • Hindersprövning inför vigsel
  • Information i medlemsregisterärenden


Du når centralregistret i Vasa på tfn 040 868 7189 eller crkr@evl.fi

Länk till webblankett för beställning av ämbetsbevis

Priser

Prislistan för tjänsterna finns på Centralregistrets egen webbsida.

Länk till webbsidan Kustens och Ålands centralregister

Ta kontakt

Skolhusgatan 28, ingång via Skolhusgatan 26 B vån. 2
65100  Vasa

Vi betjänar måndag–fredag kl. 9–15. Besök på Skolhusgatan endast mot tidsbeställning.

Länk till webbsidan Kustens och Ålands centralregister