Ämbetsbetyg och släktutredningar

Du kan beställa ett ämbetsbevis över dig själv eller ett ämbetsbevis för släktutredning över en avliden medlem i den evangelisk-lutherska kyrkans e-tjänst. 

Länk till e-tjänsten för beställning av ämbetsbevisÖppna länk i ny flik

Centralregisterenheten i Vasa

Centralregistrets verksamhetspunkt i Vasa: Olympiagatan 16 A 43. 

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver:

  • Ämbetsbetyg och släktutredningar
  • Släktforska
  • Hindersprövning inför vigsel
  • Information i medlemsregisterärenden


Du når centralregistret i Vasa på tfn 040 759 1204 eller crkr@evl.fi

Länk till e-tjänsten för beställning av ämbetsbevisÖppna länk i ny flik

Priser

Prislistan för tjänsterna finns på Centralregistrets egen webbsida.

Länk till webbsidan Kustens och Ålands centralregisterÖppna länk i ny flik