Församlingsrådet

Församlingsrådets viktigaste uppgifter är att, tillsammans med kyrkoherden, besluta om församlingens verksamhet och skapa förutsättningar för den. Församlingsrådet anställer också församlingens personal.

Församlingsverksamheten omfattar gudstjänster, förrättningar, barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandundervisning, kör- och annan musikverksamhet, diakoni, äldre verksamhet, missionsverksamhet, pensionärssamlingar med mera.

Församlingsverksamheten förverkligas under ledning av församlingens kyrkoherde och övriga anställda, som har ansvar för olika sektorer.

Församlingsrådet väljs vart fjärde år genom församlingsval. Församlingens kyrkoherde är församlingsrådets ordförande. Till rådet hör 14 invalda medlemmar. Mandatperioden är fyra år.

Församlingsrådets ledamöter 2019–2022

Backholm Johan
Böckelman Henrik
Dahlgren-Sand Rose-Marie
Englund Nils-Johan
Forsblom David
Höglund Siv-Britt
Jern Olav
Jungerstam Dick
Lindberg Anders
Lång Caroline
Salmenheimo-West Ulla
Sundback Anna
Särs Lisa
Victorzon Olle

Ordförande: Kyrkoherde Mikael Forslund
Viceordförande: Olle Victorzon
Sekreterare: Församlingssekreterare Anna-Karin Lärka

Länk till webbsida med kontaktuppgifter till de förtroendevalda

Ta kontakt

församlingssekreterare, miljöansvarig
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Viceordförande i församlingsrådet åren 2021–2022.