Församlingsrådet

Församlingsrådets viktigaste uppgifter är att, tillsammans med kyrkoherden, besluta om församlingens verksamhet och skapa förutsättningar för den. Församlingsrådet anställer också församlingens personal.

Församlingsverksamheten omfattar gudstjänster, förrättningar, barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandundervisning, kör- och annan musikverksamhet, diakoni, äldre verksamhet, missionsverksamhet, pensionärssamlingar med mera.

Församlingsverksamheten förverkligas under ledning av församlingens kyrkoherde och övriga anställda, som har ansvar för olika sektorer.

Församlingsrådet väljs vart fjärde år genom församlingsval. Församlingens kyrkoherde är församlingsrådets ordförande. Till rådet hör 14 invalda medlemmar. Mandatperioden är fyra år.

Församlingsrådets ledamöter 2023–2026

Johan Backholm
Nils-Johan Englund
Gun Erikson
David Forsblom
Siv-Britt Höglund
Dick Jungerstam
Jonna Lindqvist
Jessica Morney
Martin Nord
Sara Nyholm
Ulla Salmenheimo-West
Anna Sundback
Gudrun Särs 
Olle Victorzon

Ordförande: Kyrkoherde Mikael Forslund
Vice ordförande: Johan Backholm
Sekreterare: Församlingssekreterare Anna-Karin Lärka

Länk till webbsida med kontaktuppgifter till de förtroendevalda

Ta kontakt

församlingssekreterare
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet. Miljöansvarig i Vasa svenska församling och medlem i församlingens miljöteam samt samfällighetens miljöarbetsgrupp.

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Vice ordförande i församlingsrådet åren 2023–2024.