Församlingsrådet

Församlingsrådets viktigaste uppgifter är att, tillsammans med kyrkoherden, besluta om församlingens verksamhet och skapa förutsättningar för den. Församlingsrådet anställer också församlingens personal.

Församlingsverksamheten omfattar gudstjänster, förrättningar, barn- och ungdomsverksamhet, konfirmandundervisning, kör- och annan musikverksamhet, diakoni, äldre verksamhet, missionsverksamhet, pensionärssamlingar med mera.

Församlingsverksamheten förverkligas under ledning av församlingens kyrkoherde och övriga anställda, som har ansvar för olika sektorer.

Församlingsrådet väljs vart fjärde år genom församlingsval. Församlingens kyrkoherde är församlingsrådets ordförande. Till rådet hör 14 invalda medlemmar. Mandatperioden är fyra år.

Församlingsrådets ledamöter 2023–2026

Backholm Johan
Englund Nils-Johan
Erikson Gun
Forsblom David
Höglund Siv-Britt
Jungerstam Dick
Lindqvist Jonna
Morney Jessica
Nord Martin
Nyholm Sara
Salmenheimo-West Ulla
Särs Gudrun
Victorzon Olle
Öster Magnus

Ordförande: Kyrkoherde Mikael Forslund
Viceordförande: 
Sekreterare: Församlingssekreterare Anna-Karin Lärka

Länk till webbsida med kontaktuppgifter till de förtroendevalda

Ta kontakt

församlingssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet. Miljöansvarig i Vasa svenska församling.

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Viceordförande i församlingsrådet åren 2021–2022.