Pastorskansliet

Via oss kan du t.ex beställa ämbetsbetyg och släktutredningar samt boka präst och kantor och utrymme för förrättningar.

Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100  Vasa

Vi betjänar må–fre kl. 9–16, sommartid 1.6–31.8 kl. 9–15.


byråföreståndare
(06) 326 1309
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Beställning av ämbetsbevis, bokningar av förrättningar


församlingssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet


byråsekreterare
6 326 1309
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Beställning av ämbetsbevis, bokningar av förrättningar