Kyrkoherden är församlingens herde

Mikael Forslund är kyrkoherde i Vasa svenska församling och han är den som leder församlingen. Kyrkoherden svarar enligt Kyrkoordningen för att gudstjänsten, de heliga sakramenten (dopet och nattvarden), de kyrkliga förrättningarna (bl.a. dop, vigsel till äktenskap, jordfästning, konfirmation och välsignelse av hem) och förkunnelsen sköts rätt.

Kyrkoherden övervakar allt liv och arbete i församlingen, såsom kristen fostran och undervisning, diakoni samt evangelisering och mission. Kyrkoherden ansvarar för att församlingen följer kyrkans bekännelse och uppdrag.

Kyrkoherden är högsta chef för alla anställda som arbetar med församlingsverksamhet. 

Kyrkoherde väljs antingen i direkt val av församlingsmedlemmarna eller via indirekt val av församlingsrådet. 

Tjänsteinnehavarbeslut

I enlighet med kyrkolagen (652/2023) och kyrkoordningen (657/2023) publiceras på den här webbplatsen offentliga tjänsteinnehavarbeslut som församlingsmedlemmar också har rätt att överklaga. Protokollen över tjänsteinnehavarbesluten publiceras efter att besluten har fattats och förblir synliga tills tiden för överklagande löper ut.

Tjänsteinnehavarbeslut publiceras på webbplatsen domus.evl.fi.

Länk till Vasa svenska församlings tjänsteinnehavarbeslut på webbplatsen Domus (Tweb)Öppna länk i ny flik

Man med prästskjorta som sitter i en kyrka.
Vasa svenska församlings kyrkoherde Mikael Forslund.

Mikael om sig själv

Texten har publicerats i ett inlägg på församlingens Facebooksida våren 2020 i en serie där församlingens medarbetare presenterades.

Jag började jobba i församlingen i februari 2015. Den första tiden arbetade jag som kaplan men från september 2017 har jag arbetat som kyrkoherde.

Till kyrkoherdens uppgifter hör församlingens administration, som tar en stor del av arbetstiden. Men jag tycker också om att hålla gudstjänster och förrättningar. Det är då som jag träffar människor i olika skeden av livet och får visa på den tro och det hopp som vi har i vår kyrka. Den delen av arbetet vill jag inte lämna bort.

Det bästa med att jobba i Vasa svenska församling är alla duktiga medarbetare. Vi har en medarbetarskara där alla är väldigt professionella och duktiga på sitt arbete. När man bygger upp en organisation är det viktigt att man har rätt person på rätt plats. Det tycker jag att vi lyckats bra med i vår församling. Därför känns det bra att gå till jobbet varje morgon.

Då det gäller familjelivet har vi två tonåringar i familjen. Jag och min fru Catarina börjar vänja oss vid att ha myndiga och vuxna barn, i och med att den äldsta nyligen fyllde 18 år. Det är som att gå in i en ny fas i livet. Det påminner en om att man själv inte är så ung mera. De gråa håren har blivit fler.

På fritiden tycker jag om att laga mat. Speciellt så här på sommaren är det trevligt att grilla en köttbit, men också vegetariskt hamnar på grillen. Sparris och majs går bra att grilla den här tiden på året.

På fritiden sysslar jag också med musik. Jag har sjungit i olika körer ända sedan gymnasietiden. Numera räcker tiden bara till församlingens medarbetarkör, som uppträder på projektbasis. Men jag lyssnar på musik nästan hela tiden där hemma och i bilen. Då är det inte bara psalmer och koraler som kommer ur högtalarna. Allt från modern pop till 90-tals rock fungerar bra.

Ta kontakt