Mission

Jag arbetar med frågor som rör mission och håller kontakt till våra missionärer ute på fältet. Om du önskar besök eller vill veta mera om mission så är det mig du ska kontakta. Information om mitt arbete hittar du på sidan Mission och utvecklingsarbete.missionssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Tjänstledig 1.12.2019–31.12.2020