Präster

F H J L S

F


H


församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

J


tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

L


kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom
kaplan, Dragnäsbäck-Gerby distrikt
Skolhusgatan 26 A, vån 3
65100 Vasa

S


församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst