Präster

F H J K L S

F


H


församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 31.4.2019. Absent until 31.4.2019

J


tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

K


L


kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom
kaplan, Dragnäsbäck-Gerby distrikt
Skolhusgatan 26 A, vån 3
65100 Vasa

S


församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst