Sundom kyrka, historia och bilder

Sundom kyrka är en byggnadskonstnärligt värdefull byggnad. Den är Vasa kyrkliga samfällighets enda träkyrka och den välkomnar sina besökare med sin varma, hemtrevliga och värdiga atmosfär. Kyrkan byggdes ursprungligen som bönehus år 1929 men invigdes senare samma år som kyrka. Kyrkan är ritad av byggnadsmästare Oskar Berg.

Krucifixet ovanför altaret är tillverkat av Centralskolan för konstflit.

Kyrkan fick sin yttre brädfodring år 1935 och målades invändigt år 1937. År 1954 målades kyrkan utvändigt. Ännu år 1961 värmdes kyrksalen med en vedkamin som senare byttes ut mot det nuvarande systemet med eluppvärmning. Ett omfattande invändigt renoveringsarbete gjordes år 2004. Kyrkan återfick då sin ursprungliga färgvärld och stämning. Samtidigt förnyades altaromgivningen och altartavlan. År 2011 målades fasaden.   

Eftersom kyrkan är belägen högt uppe på en backe så var vägen upp besvärlig. Hösten 1937 och sommaren 1938 försågs backen med bastanta stentrappor som sedan dess fungerat som huvuduppgång till kyrkan. År 2003 byggdes en ny, trygg bilväg uppför kyrkbacken och samtidigt grundrenoverades kyrktrapporna.

År 2008 fick Sundom kyrka nya textilier.

Kyrkan fick en tramporgel redan till invigningen år 1929 som ersattes av en orgel med tio stämmor och två manualer och pedaler år 1970. Den byggdes av orgelbyggaren Hans Heinrich som opus 37. År 2018 byttes orgeln ut mot digitalorgeln Allen Chancel CF-4. I kyrkan finns också ett piano.