Fem händer som håller i andras handleder och bildar en ring.

Ekonomiskt understöd

Församlingsrådet förfogar över dispositionsmedel för att bevilja understöd för kyrklig verksamhet. Församlingsrådet delar i vår ut 6 900 euro. Understöden beviljas enligt kriterierna nedan.

Vid behandling av ansökningarna beaktas:

 1. För ordnande av evenemang eller projekt enligt följande:
  - ändamålet är i samklang med församlingens verksamhet
  - verksamheten riktar sig till församlingens medlemmar och/eller berör dess område
  - den sökande är en lokal aktör
  - projektet är innovativt
  - bidrag till enskilda personer förutsätter medlemskap i Vasa svenska församling
   
 2. Bidrag till församlingsmedlemmar för deltagande i evenemang som ordnas av inomkyrkliga organisationer.


Studiebidrag för examensstudier beviljas icke från detta moment.

Ansökningsblankett

Länk till blanketten för ansökan om ekonomiskt understödÖppna länk i ny flik

Sista inlämningsdag är 15 mars. 

Behandling av ansökningar

Församlingsrådet behandlar ansökningarna 16.4.2024. Alla som ansökt om bidrag får meddelande om beslutet.

Ansökningarna sparas varaktigt i församlingens arkiv.

Länk till sida med församlingens dataskyddsbeskrivning

Redovisning:

Bidragsmottagare bör redovisa användningen av bidraget senast 15 november. Bidrag som utdelas i oktober redovisas senast i januari följande år. De som trots påminnelse inte inlämnar redovisning riskerar att i framtiden inte erhålla bidrag. Om det av redovisningen framgår att bidraget inte förverkligats eller om inte godtagbar förklaring ges varför projektet försenats skall bidraget återbetalas.

Ytterligare information ger:

Anna-Karin Lärka
församlingssekreterare
044 480 8301
anna-karin.larka@evl.fi