Två papper och en penna på en blå bakgrund.

Ekonomiskt understöd

Församlingsrådet förfogar över dispositionsmedel för att bevilja understöd för kyrklig verksamhet. Understöden beviljas enligt kriterierna nedan.

Vid behandling av ansökningarna beaktas:

 1. För ordnande av evenemang eller projekt enligt följande:
  - ändamålet är i samklang med församlingens verksamhet
  - verksamheten riktar sig till församlingens medlemmar och/eller berör dess område
  - den sökande är en lokal aktör
  - projektet är innovativt
   
 2. Bidrag till församlingsmedlemmar för deltagande i evenemang som ordnas av inomkyrkliga organisationer.


Studiebidrag för examensstudier beviljas icke från detta moment.

Ansökningsblankett

Länk till blanketten för ansökan om ekonomiskt understödÖppna länk i ny flik

Sista inlämningsdag är 15 mars. 

Behandling av ansökningar

Församlingsrådet behandlar ansökningarna 26.4.2023. Alla som ansökt om bidrag får meddelande om beslutet.

Ansökningarna sparas varaktigt i församlingens arkiv.

Länk till sida med församlingens dataskyddsbeskrivning

Redovisning:

Bidragsmottagare bör redovisa användningen av bidraget senast 15 november. Bidrag som utdelas i oktober redovisas senast i januari följande år. De som trots påminnelse inte inlämnar redovisning riskerar att i framtiden inte erhålla bidrag. Om det av redovisningen framgår att bidraget inte förverkligats eller om inte godtagbar förklaring ges varför projektet försenats skall bidraget återbetalas.

Ytterligare information ger:

Anna-Karin Lärka
församlingssekreterare
044 480 8301
anna-karin.larka@evl.fi