Roparnäs kyrka, historia och bilder

Roparnäs kyrka är ett exempel på 1960-talets kyrka-arbetscenter-tänkande och betongarkitektur. Kyrkan är ritad av arkitekt Aarno Ruusuvuori.

Kyrkan och arbetscentret ligger runt en kvadratisk gård som öppnar sig mot Kungsvägen. Exteriören präglas av de slutna, slätgjutna betongväggarna, den monumentala trappan på innergården och de stora fönstren mot innergården.

Kyrksalens väggar är beklädda med brungrå lecategel, golven med djupröda tegelplattor. Altarbordets skiva och dopfunten är av gulskiftande siciliansk marmor, deras fundament liksom predikstolen är av betong och bänkarna av syrabehandlad rumänsk ek. Det enda dagsljus som infaller på den asketiska materialkompositionen kommer från ett högt beläget fönster. Klubbrummen är belägna i den runt gården liggande delen i två plan. 

Planer på att uppföra en kyrka och församlingssal i förstaden Roparnäs öster om Vasa hade funnits sedan början av 1940-talet. För planeringen av kyrkan anordnades en inbjudningstävling för arkitekterna Keijo Petäjä, Aarno Ruusuvuori och Alexis Lindqvist år 1960. Ruusuvuoris förslag utgick med segern. Det ansågs helhetsmässigt välavvägt och smakfullt inpassat i naturen. Bygget inleddes 1962 och kyrkan invigdes våren 1964.

År 2001 genomgick Roparnäs kyrka en renovering efter ritningar av arkitekt Marja Kyyhkynen.

Källa (19.3.2018): http://www.kulturmiljo.fi/read/asp/rsv_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2225Öppna länk i ny flik