Lillkyro kyrka

Vit stenkyrka med mörkgrått plåttak

Kyrkobron 2, 66500 Lillkyro

044 480 8426 (vaktmästare-städare)

044 480 8510 Vähänkyrön seurakunnan kirkkoherranvirasto

I Lillkyro kyrka samlas man till gudstjänster, konserter och kyrkliga förrättningar. 

Lillkyro kyrka stod färdig 1803. Kyrkan har cirka 900 sittplatser. 

I Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen finns på grund av coronaviruspandemin begränsningar för hur många personer som får samlas. Uppgifterna om det maximala antalet personer i de olika utrymmena har sammanställts.

Länk till webbsida med sammanställning över begränsningarna i Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen

Länk till Lillkyro kyrkas räddningsplan (annan www-sida) Öppna länk i ny flik

Det finns en defibrillator i Lillkyro kyrka.

Utrymmesbokningar:

Lillkyro kyrka kan bokas för dop, vigsel och begravningar via församlingarnas pastorskanslier.

Länk till Vasa svenska församlings webbsida pastorskansliet 
Länk till Vasan suomalainen seurakuntas webbsida kirkkoherranvirastoÖppna länk i ny flik
Länk till Vähänkyrön seurakuntas webbsida kirkkoherranvirastoÖppna länk i ny flik

Våra utrymmen kan också bokas för evenemang och konserter. Dessa bokningar görs via Vasa kyrkliga samfällighets utrymmesbokningar per telefon, e-post eller via en elektronisk utrymmeshyrningsblankett

Telefonbetjäning vardagar kl. 9.30–11.30, tfn 044 480 8403
e-post: vaasan.tilavaraukset(a)evl.fi

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets elektronisk utrymmeshyrningsblankettÖppna länk i ny flik

Kyrkan är öppen alltid när det ordnas evenemang där.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Parkering Parkering
Toalett Toalett