Till nyhetslistan

Öppenvårdsenheten Avokki fick 1366,29 euro – tack till dig som bidrog!

Öppenvårdsenheten Avokki i Vasa har fått en värdecheck på 1366,29 euro från Vasa svenska församling. Det är pengar som samlats in via Gemensamt Ansvar-insamlingen 2023. Temat för insamlingen 2023 var ”De unga i en våldsam värld”.

20240515_110402.jpg

Öppenvårdsenheten Avokki fick en värdecheck på 1366,29 euro från Vasa svenska församling. Det är pengar som samlats in via Gemensamt Ansvar-insamlingen. På bilden från vänster: ledande diskonitjänsteinnehavare Hanna-Maria Halkala, diakon Susanne Blomqvist, diakonissan och insamlingsledaren Maria Zuglian, diakoniarbetare Kati Norrgrann, Avokkis projektarbetare Tita Yli-Kätkä och verksamhetsledare Britt-Marie Hakala.

Öppenvårdsenheten Avokki i Vasa har fått en värdecheck på 1366,29 euro från Vasa svenska församling. Det är pengar som samlats in via Gemensamt Ansvar-insamlingen 2023, närmare bestämt de 20 procent som stannar i församlingen och kan användas för lokala ändamål. Temat för insamlingen 2023 var ”De unga i en våldsam värld”. Avokki möter och hjälper bland annat unga som upplevt våld.

Avokki är en del av Vasa mödra- och skyddshems verksamhet. Föreningens verksamhetsledare Britt-Marie Hakala är tacksam för donationen.

– De här pengarna är en stor summa för oss och vi kommer att använda dem till barn och unga i vår verksamhet som på något sätt berörs av våldsfrågor, säger Britt-Marie.

De här pengarna är en stor summa för oss och vi kommer att använda dem till barn och unga i vår verksamhet som på något sätt berörs av våldsfrågor.

Sådan verksamhet är till exempel klientarbete både enskilt som familjearbete sommarläger för barn i lågstadieåldern, föreläsningar i skolor i förebyggande syfte och olika gruppverksamheter. 

Kvinna håller i en värdecheck som hon fått av en annan kvinna.
Vasa mödra- och skyddshems verksamhetsledare Britt-Marie Hakala fick ta emot en gåva på 1366,29 euro från Vasa svenska församling som överräcktes av diakonissan Maria Zuglian 15.5.2024.

– Från hösten hoppas vi att också kunna besöka grupper inom småbarnspedagogiken för att berätta vad våld är, hur det kan se ut och vad man kan göra. Våld är inte alltid fysiskt utan kan uttrycka sig på olika sätt, som fysiskt, mentalt, ekonomiskt eller förföljelse av olika slag, fortsätter Britt-Marie. Vid närståendevåld och separationer hamnar ofta barnet i kläm och i sådana ärenden kan man vända sig till oss.

Värdechecken till Avokki överlämnades onsdagen den 15 maj och mottogs av verksamhetschef Britt-Marie Hakala och projektarbetare Tita Yli-Kätkä.

Värdecheck med siffran 1366,29 euro.
En symbolisk värdecheck på 1366,29 euro.

Bruttointäkterna för Vasa svenska församlings Gemensamt Ansvar-insamling 2023 var 8874,98 euro. Av nettosumman gick 20 procent till Avokki, 20 procent till Stationens Barn r.f. och 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps (KUH) katastroffond. Pengarna samlades huvudsakligen in via bössinsamlingar, programblad på konserter och kollekter.

Vasa svenska församlings insamlingsledare Maria Zuglian tackar alla som deltagit i insamlingen.

– Varje bidrag är betydelsefullt och har bidragit till att vi på detta sätt kan nå ut till flera unga och erbjuda dem hjälp och stöd genom Avokkis viktiga arbete, säger Maria.

Varje bidrag är betydelsefullt och har bidragit till att vi på detta sätt kan nå ut till flera unga.

Gemensamt Ansvar 2024 hjälper också unga

Årets Gemensamt Ansvar insamling hjälper också unga, men den här gången handlar det om unga som riskerar att marginaliseras. Hjälpen går via HelsingforsMission, de lokala evangelisk-lutherska församlingarna och Kyrkans Utlandshjälp. Vasa svenska församling kommer att ge den lokala andelen till församlingens ungdomsverksamhet.

Läs mera om årets kampanj på församlingens webbsida

Ge ett bidrag

Det finns tre Gemensamt Ansvar-insamlingskonton:

Aktia: FI82 4055 0010 4148 41
Nordea: FI16 2089 1800 0067 75
OP: FI14 5000 0120 2362 28

Genom att ange referensnummer 305789 styrs 20 procent av medlen till Vasa svenska församling.

Mobilepay

Om du betalar med Mobilepay är vårt referensnummer: 33648.

Nätbetalning

Via webblanketten gemensamtansvar.fi/vasaÖppna länk i ny flik kan du med ett par klick ta dig till din egen nätbank för att göra en inbetalning.

Insamlingstillstånd: RA/2020/639. På Åland: ÅLR/2023/7525.

Tilläggsuppgifter

Maria Zuglian
Maria Zuglian
diakonissa

Jag har en utbildning och bakgrund inom hälso- och sjukvården och har arbetat med personer i alla åldrar och med olika kulturella bakgrunder. Jag har lång erfarenhet att stödja människor i kris och jag vet att det finns ett hopp som bär igenom den mörkaste natt. Jag har arbetat inom diakonin sedan början av år 2020. 

"Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det" (Joh. 1:5)

16.5.2024 09.17