Dan Andersson

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, Musikskolan


Johan Backholm

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Johanna Backholm

informatör
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier.

Ann-Kristin Bengs

diakoniassistent 60 %

Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 4808361

Hanna Bergström

mottagningssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100 Vasa

Tidsbeställning till familjerådgivningscentralen må–fre kl. 9–11.

Susanne Blomqvist

diakon
Kungsvägen 1
65320 Roparnäs

Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 4808361

Kerstin Borg

vik. ledande diakonitjänsteinnehavare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa

Sofia Böckelman

ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 31.12.2020.

Zackarias Böckelman

ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Ansvarig för verksamheten för unga i åldern 13–29 år.


Rose-Marie Dahlgren-Sand

medlem i församlingsrådet

Församlingens barnombud 2019–2020.


Jessica Emaus

sekreterare för invandrararbetet
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Mona Engsbo

byråföreståndare
(06) 326 1309
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Bokningar av förrättningarMonica Heikius

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Sundomkören, Ungdomsorkestern, Sundom skolkör

Annina Herranen

diakon
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 6.9.2020.

Janne Hänninen

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Hanna Jern

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Olav Jern

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Siv Jern

familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa

Dick Jungerstam

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige


Anders Lindberg

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Malin Lindblom

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Monika Lindvik

barn- och familjearbetare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Församlingens barnombud år 2020.

Anders Lundström

kaplan, Dragnäsbäck-Gerby distrikt
Skolhusgatan 26 A, vån 3
65100 Vasa

Anna-Karin Lärka

församlingssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet


Heidi Mäkelä

ledande ungdomsarbetsledare med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa

Li Ollil-Nylund

diakon, 60 %
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

Jag arbetar i regel tisdagartorsdagar. Gina Rivera

sekreterare för invandrararbete
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 30.6.2020.

Malin Rönn

ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Ansvarig för verksamheten för barn i åldern 7–13 år.


Sami Saharinen

chef för familjerådgivningscentralen
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa

Martin Sandberg

missionssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Tjänstledig 1.12.2019–31.12.2020

Lena Streng

ledande diakonitjänsteinnehavare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 31.3.2020.

Patrica Strömbäck

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst

Anna Sundback

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Anna-Lena Särs

vik. missionssekreterare, 80 %
Vasa svenska församling
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Luisa Tast

diakon
Kaptensgatan 14-16
65200 Vasa

Studieledig t.o.m. 31.5.2020.


Olle Victorzon

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Karolin Wargh

kantor
Vasa svenska församling
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Päivi Ylimäki

familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa

Maria Zuglian

diakoniarbetare, 60 %
Vasa svenska församling
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa

Mottagning på Vasaesplanaden 3E. Under coronatider mottagning endast enligt tidsbeställning. För invånare bosatta i Centrum, Sunnanvik, Vasklot och Sandviken.

Jag arbetar i regel tisdagartorsdagar.