Centralregisterenheten i Vasa

Olympiagatan 16 A 34
65100  Vasa

Centralregisterenheten i Vasa betjänar måndag–fredag klockan 9–15.

Länk till webbsidan Kustens och Ålands centralregister