Text: tror, hoppas, äslakr. #församlingsvalet. Ev.luth. kyrkan i Finland.

Församlingsvalet i Vasa svenska församling

Det är församlingsval i evangelisk-lutherska kyrkan vart fjärde år i november. Nästa val är 20.11.2022. Förhandsröstningen pågår 8–12 november. Alla medlemmar i församlingen som fyllt 16 år får rösta i valet.

Två val

Vasa svenska församling hör till Vasa kyrkliga samfällighet och därför hålls två val samtidigt:

  • I det ena valet väljs 14 nya förtroendevalda till församlingsrådet i Vasa svenska församling. Församlingsrådet leder församlingens verksamhet. De beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används. Församlingarnas förtroendevalda väljer också vem som blir lekmannaombud i kyrkomötet, som är det högsta beslutsfattande organet i hela kyrkan. 
  • I det andra valet väljs Vasa svenska församlings 14 förtroendevalda till gemensamma kyrkofullmäktige, som leder Vasa kyrkliga samfällighet. Gemensamma kyrkofullmäktige består av invalda representanter från samfällighetens alla tre församlingar. De beslutar bland annat om den kyrkliga samfällighetens budget, storleken på kyrkoskatten och byggprojekt. Fullmäktige fördelar resurserna för församlingsarbetet mellan medlemsförsamlingarna.

Läs mera om vad församlingarnas förtroendevalda fattar beslut om på den nationella webbsidan om församlingsvaletÖppna länk i ny flik

Valinsamling

Valinsamlingen i samband med församlingsvalet 2022 är ett samarbete mellan Kyrkans Utlandshjälp, Kyrktjänsts Kotimaanapu, Finska Missionssällskapet och Finska Bibelsällskapet. Intäkterna används till att hjälpa människor i nöd både i Finland och i utlandet.

Donationskanaler

Sänd textmeddelandet DIAKONI till numret 16499
(Meddelandet kostar 15€)

Donera med MobilePay. Numret är 25171

Bankgiro: FI68 3131 3001 2553 55 meddelande: Församlingsvalets insamling

Donera på nätetÖppna länk i ny flik

Insamlingstillstånd: Fastlandet RA/2019/723, i kraft 1.1.2020–31.12.2024, och på Åland ÅLR 2022/3368, i kraft 1.6–31.12.2022.

Hjälpen når fram

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största organisation för internationellt bistånd. KUH verkar där nöden är störst och arbetar med de allra fattigaste utan att se till religion, etnicitet eller politisk övertygelse.

Länk till Kyrkans Utlandshjälps webbsidaÖppna länk i ny flik

Kyrktjänst producerar välfärds- och utbildningstjänster och är en aktör inom välgörenhet. Därtill är den församlingarnas och de kristliga aktörernas nationella samarbets- och serviceorganisation.

Länk till Kyrktjänst webbsidaÖppna länk i ny flik

Finska Missionssällskapet är en av kyrkans organisationer för internationellt arbete och en av Finlands största organisationer för utvecklingssamarbete. Missionssällskapet utför missionsarbete, utvecklingssamarbete och fredsarbete i 30 länder runt om i världen.

Länk till Finska Missionssällskapets webbsidaÖppna länk i ny flik

Finska Bibelssällskapets arbete för Bibelns budskap nära människan, på hennes eget språk. Bibelsällskapet översätter och utger Bibeln och väcker intresse för ordet. Arbetet främjar läskunnigheten och förbättrar utsatta människors situation.

Länk till Finska Bibelssällskapets webbsidaÖppna länk i ny flik

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022

Illustration om olika steg när man kandiderar i församlingsvalet.
Tryck på bilden så öppnas den i större format.

Ta kontakt

församlingssekreterare, miljöansvarig
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet

kommunikatör
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier.