Håll om mig - Känslofokuserad parrelationskurs

lö 11.1 kl. 10.00 - kl. 15.00

Håll om mig - Känslofokuserad parrelationskurs

Familjerådgivningsbyrån

Anmälan avslutad

Kurs för par som vill förbättra sin känslokontakt och öka förståelsen för det egna parförhållandet. Anmälan senast 3.1.

Sju par tas emot till kursen. Paren förväntas delta i alla kurstillfällen samt förbinder sig att delta hela processen. Varje par kommer i huvudsak att föra diskussioner med den egna partnern.

Kursen hålls i familjerådgivningens utrymmen på Skolhusgatan 26 lördag 11.1 kl. 10-15 samt tisdagarna 21.1, 4.2, 18.2 och 3.3 kl. 17.30-19.30.

Kursen är avgiftsfri men för servering uppbärs en avgift på 20 euro/familj. Vid behov försöker vi ordna eget program för barnen.

Kursen leds av Siv Jern och Maija-Liisa Byskata. Mera information fås av Siv Jern via e-post siv.jern@evl.fi eller tfn 044 480 8492.

Under kursen går vi igenom följande teman:
- Förståelse av anknytning och kärlek
- När kontakten bryts - destruktiva diskussioner
- Att känna igen ömma punkter
- Att återskapa en trygg kontakt, skapa ny tillit
- Att stärka känslokontakten med hjälp av närhet och beröring.

Anmälan 2.12-3.1.


familjerådgivare
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa

Se också