Karakaffe

on 26.2 kl. 18.00
Sundom prästgård

Karakaffe för män i alla åldrar. Kaffe och diskussion.

Samtal kring kaffekoppen. Välkommen med!

Vi träffas:
15.1 Talentens kraft (boktitel). Morgondagens utmaningar och möjligheter för
våra kyrkor
29.1Vi välkomnar 2020-talet men vad för den med sig? Morgondagens
megatrender o utmaningar.
12.2 Behövs ikigai, dvs upplevelsen av att tillvaron bör vara meningsfull?
26.2 Våra stora helger firas med att blanda ihop religion, tradition, folktro,
vidskepelse o marknadskrafter. Vi smakar på detta mix.
11.3 Vår land och vår morgondag behöver mer barn. Varför minskar viljan att
föda barn i Finland?
25.3 Det upplevda yttre trycket ger dagens växande generation ofta ett inre tryck
som kan ge ohälsa.
8.4 Ingen samling
22.4
6.5


Arrangör

Sundom, Vasa svenska församling

kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom