Högmässa

sön 28.4 kl. 11.00

Dragnäsbäcks kyrka

Vi firar gudstjänst med nattvard!

Jean Banyanga, Karolin Wargh.

Tema: Himmelrikets medborgare i världen.
Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet, för utvecklandet av konfirmandarbetet, an-daktsprogrammen i radio och tv, omsorgsarbetet samt för utvecklandet av sociala me-dier i församlingsarbetet.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt

tf. församlingspastor
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Invandrararbete.