Poesi och bildträffar

tors 16.5 kl. 13.00 – 15.30

Haga prästgård

Poesi och bildträffarna är för dig som vill pröva på att uttrycka dig via målning, skrivning eller fotografering.

Ledare är Mona Granholm och Susanne Blomqvist. Arr. i samarbete med Röda Korsets svenska avdelning i Vasa.


Följande tisdagar klockan 13–15.30:

  • 13.2 på Sandögatan 8,
  • 12.3 på Alskat lägergård
  • 9.4 på Alskat lägergård och
  • 16.5 i Haga prästgård.
  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

diakon 60%

Diakon 60% Projektansvarig 40 %för projektet "Pilgrimsvandring och retreatverksamhet i Österbotten"

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också auktoriserad handledare i Psykisk första hjälp.