Begränsningar i våra utrymmen med anledning av coronapandemin

  Begränsningar i våra utrymmen fr.o.m. 1.6.2021

  Trefaldighetskyrkan 

  • kyrksalen 160 personer
  • läktaren 50 + 50 personer
  • kryptan 36 personer

  Roparnäs kyrka

  • kyrksalen 104 personer
  • kyrksalen + rummet intill när draperiet är öppet 164 personer
  • församlingssalen 52 personer
  • ungdomsutrymmet 7 personer

  Sundom kyrka

  • kyrksalen 44 personer
  • läktaren 18 personer
  • serveringsrummet 10 personer

  Sundom prästgård

  • stora salen 18 personer + 12 personer i salen intill
  • vinden 15 personer

  Brändö kyrka

  • kyrksalen 70 personer
  • läktaren 19 + 19 personer

  Brändö församlingsgård (stängd för verksamhet 5.7–1.8.2021)

  • stora församlingssalen 50 personer
  • lilla församlingssalen 30 personer

  Lillkyro kyrka

  • 184 personer

  Lillkyro församlingshem

  • församlingssalen 50 personer
  • matsalen 30 personer
  • ungdomsutrymmet 20 personer
  • dagklubbsutrymmet 20 personer

  Siltaranta

  • salen 40 personer

  Skolhusgatan 26–28 (inte i bruk för förrättningar)

  • stora församlingssalen 68 personer
  • lilla församlingssalen 10 personer 

  Gerby församlingshem

  • salen 35 personer

  Haga prästgård

  • festsalen 14 personer
  • intilliggande sal 4 personer
  • mötesrummet 4 personer

  Korsnästågets församlingscentrum (stängt 1.6–15.8.2021)

  • kapellet 25 personer
  • klubbrummet 9 personer
  • klubbrummet + dagklubbsrummet 15 personer

  Sandvikens församlingshem (inte i bruk för förrättningar)

  • salen 20 personer

  Uppståndelsekapellet

  • stora salen 50 personer
  • lilla salen 40 personer
    

  Privata tillställningar 

  • De kyrkliga förrättningarna försöker vi styra till att hållas först och främst i den kyrkliga samfällighetens utrymmen.
  • Vid kyrkliga förrättningar och andra tillställningar som anordnas i hemmen eller andra privata utrymmen rekommenderas att antalet deltagare begränsas enligt myndigheternas rekommendationer.
  • Vid privata tillställningar och kyrkliga förrättningarna som anordnas i samfällighetens utrymmen beaktas utrymmets storlek när deltagarantalet bestäms.
    

  Skriftskolor och lägerverksamhet

  • Vid skriftskolor kan i den kyrkliga samfällighetens utrymmen delta 35 personer inklusive ungdomar och personal. 
  • I lägerverksamheten kan delta max. 35 personer inklusive personalen.

   

  Allmänna anvisningar

  Vi följer myndigheternas riktlinjer och anvisningar med anledning av coronasituationen. Därför bör arrangörer av privata fester och övriga tillställningar i Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen beakta följande regler:

  1. Det ska finnas en namngiven ansvarsperson för varje tillfälle. Namn samt kontaktuppgifter registreras i samfällighetens bokningsprogram. Ansvarspersonen är ansvarig för att nedanstående regler efterföljs.
  2. Ansiktsmask ska användas.
  3. Det angivna maximala antal personer som angetts för varje utrymme får inte överskridas.
  4. Säkerhetsavståndet om 2 meter mellan varje person beaktas (gäller ej dem som bor i samma hushåll).
  5. Deltagarna tvättar och/eller desinficerar händerna när de kommer in samt innan de äter.
  6. Om servering ordnas bör besticken som maten tas med bytas ofta och all mat bör inte ställas fram på samma gång. Säkerhetsavståndet om 2 meter bör efterföljas i kön.
  7. Deltagarna informeras före tillfället om att man inte får delta om man är sjuk.

  Utöver ovanstående anvisningar bör arrangören följa myndigheternas allmänna anvisningar gällande bland annat deltagande för personer som hör till riskgrupper och allmänna karantänsbestämmelser.