Nyhetslista

Valresultatet fastställt

19.11.2018 16.01

På den egentliga valdagen röstade ungefär lika många som i senaste val i Vasa svenska församling, men det låga antalet förhandsröstande drog ner röstdeltagandet till 10,5 procent.

På den egentliga valdagen röstade ungefär lika många som i senaste val i Vasa svenska församling, men det låga antalet förhandsröstande drog ner röstdeltagandetdrog ner röstdeltagandet till 10,5 procent. I valet 2014 röstade 12,1 procent i Vasa svenska församling.

Valresultatet presenteras här under, namnen ovanför strecket är invalda ordinarie ledamöter, under strecket ersättare i respektive organ. Nya ledamöter är markerade med (ny) efter namnet. Mandatperioden är 2019–2022.

Gemensamma kyrkofullmäktige

Jern Olav   149
Lax Christel   104
Stenlund Göran   103
Strang Stefan (ny)   89
Salmenheimo-West Ulla (ny)   85
Still Mikael (ny)   70
Jungner Folke   63
Backholm Johan   56
Victorzon Olle   52
Sundback Anna   52
Wägar Lars-Erik (ny)   50
Englund Nils-Johan (ny)   41
Jungerstam Dick   37
Lindberg Anders   29
-------------------------------------------------
Östergårds Monica   28
Nylund Roger   28
Böckelman Henrik   24
Julin Kenneth   14

Församlingsrådet

Jern Olav (ny)   154
Forsblom David (ny)   139
Höglund Siv-Britt   118
Salmenheimo-West Ulla   93
Victorzon Olle   73
Lång Caroline (ny)   69
Särs Lisa   61
Backholm Johan   60
Björk Göran (ny)   50
Böckelman Henrik (ny)   49
Lindberg Anders   47
Sundback Anna   40
Jungerstam Dick   35
Dahlgren-Sand Rose-Marie   34
-------------------------------------------------
Englund Nils-Johan   25
Långnabba Susanna   16
Ahlsved Björn   9

 

Till både gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet invaldes fem nya ledamöter. De kandidater som inte har blivit ordinarie kallas som ersättare.

I Vasa svenska församling finns totalt 10 450 röstberättigade medlemmar. Av dessa röstade 1 098 personer. Av 16–17 åringarna röstade endast 9 personer (4 %).

Församlingsvalet gick av stapeln söndagen den 18 november och de nya ledamöterna inleder sitt arbete i januari 2019. Valresultatet i alla församlingar hittas på sidan församlingsvalet.fi/resultat.

« Till nyhetslistan