Nyhetslista

Välkommen till vår nya webbsida

27.11.2018 08.35

ny webbsida_S.jpg

I Vasa svenska församling inleds kyrkoåret med lansering av vår nya hemsida.

I Vasa svenska församling inleds kyrkoåret med lansering av vår nya hemsida.

Webbsidan är byggd på kyrkans gemensamma webbpubliceringsverktyg Klockaren som används av över 200 församlingar i Finland. Alla sektorer har varit involverade i byggandet av sidorna och sektorerna ansvarar för innehållet på sina undersidor. Vi arbetar fortfarande med innehållet och vi är medvetna om att det kan finnas brister i det och att till exempel en del länkar inte fungerar, men vi korrigerar felen vartefter vi hittar dem. Kontakta församlingens informatör om du märker någonting som saknas eller kan förbättras.

Fokus på den nya sidan ligger på församlingens evenemang. Möjligheterna att lyfta upp bilder och videor är behändigare än på den gamla sidan som hade fem år på nacken. Tack vare ett kontinuerligt utvecklingsarbete på nationell nivå kan webbverktyget utvecklas så det hänger med i den nya tekniken.

Webbplatsen Klockaren kan som helhet anpassas efter eventuella strukturförändringar, det vill säga församlingars sidor kan lätt läggas till och kombineras.

Även Vaasan suomalainen seurakunta och Vasa kyrkliga samfällighet lanserar sina nya webbsidor idag 27.11. Vähänkyrön seurakunta kommer att lansera sina sidor lite senare.

Respons och utvecklingsförslag skickas till johanna.backholm@evl.fi.

« Till nyhetslistan