Nyhetslista

Verksamhetsberättelsen 2018

12.3.2019 15.42

Vasa svenska församlings verksamhetsberättelse 2018 finns nu på webben.

Vasa svenska församlings verksamhetsberättelse 2018 finns nu på webben. Församlingsrådet godkände verksamhetsberättelsen på sammanträdet 6.3.2019-

I verksamhetsberättelsen framgår förändringar i medarbetarskaran och text om hur verksamhetsformerna arbetat under året.

Barnens sångfest var en av församlingens större satsningar år 2018. Evenemanget drog deltagare från hela stiftet och engagerade barn- och ungdomssektorn och kyrkomusiken. Under hösten bandades tre gudstjänster som sändes i TV via YLE.

I början av året besökte biskop Björn Vikström församlingen i samband med kyrkoherdeinstallationen.

År 2018 var också ett valår. I november valdes nya förtroendevalda till församlingens beslutande organ. Valet engagerade både anställda och lekmän under en stor del av året. Röstningsprocenten blev lägre än vid senaste val – 10,5 % – då röstningsprocenten för fyra år sedan var 12,1 %.

Den långsamt nedåtgående trenden i medlemsantalet har fortsatt under året. Antalet inflyttade överskred betydligt antalet utflyttade, medan antalet avlidna är betydligt fler än antalet döpta. Oroväckande är att antalet utträdda har ökat betydligt jämfört med tidigare år. Under året lämnade 210 personer kyrkan, medan antalet året innan var 157. Procentuellt i förhållande till medlemsantalet är förändringen inte dramatiska, men ifall trenden håller i sig kan det finnas anledning till oro.

Verksamhetsberättelsen finns på sidan Verksamhetsberättelser.

« Till nyhetslistan