Nyhetslista

Vi söker en barn- familjearbetare

12.12.2019 10.00

Vi anställer en barn- och familjearbetare för viss tid 1.1–31.12.2020. Ansökan inlämnas senast 16.12.2019 kl.12.00.

Arbetstid: 100 %

Vi söker dig som vill vara med och utveckla församlingens barn- och familjearbete!

Till tjänsten hör dagklubbsarbete, söndagsskolarbete, planering av familjegudstjänster och evenemang samt i samarbete med ungdomsarbetsledare planering av barnläger. I tjänsten ingår konfirmandarbete.

Vi söker dig som är flexibel och har utvecklingsvilja. Vi uppskattar om du har erfarenhet av att arbeta med barn och unga i församlingens verksamhet.

Behörighetskrav i enlighet med kyrkans författningssamling nr. 124. Av tjänsteinnehavaren på viss tid krävs avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans ungdomsarbete eller avlagd yrkeshögskoleexamen med behörighet för kyrkans småbarnspedagogik. Erfarenhet av kyrkans barn- och familjearbete räknas som merit. Även annan examen och lämplig erfarenhet kan beaktas. Därtill krävs god förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Innan tillträdet till vikariatet skall den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.

Lön enligt KyrkTAK, kravgrupp 502.

Ansökan inlämnas via rekryteringsprogrammet KirkkoHR senast 16.12.2019 kl. 12.00.

Frågor besvaras av Heidi Mäkelä, tfn: 044-480 8340 eller e-post: heidi.makela@evl.fi

« Till nyhetslistan