Till nyhetslistan

Hjälpledare Ungdomarna förknippar församlingen med gemenskap och trygghet.

Ungdomar tycker till om valet

11.7.2022 09.22

Den vackra Alskat lägergård visar sina bästa sidor när jag kommer dit en tisdag eftermiddag på sommarlovet. Konfirmanderna sitter på lektion. 

Text och bild: Piritta Pitkämäki Ihatsu


Jag har kommit hit för att prata med en grupp hjälpisar, som är med på skriftskollägret Alskat 1. Klara Nygård, Olivia Antell, Fanny Lehtonen, Linus Knutar, Hannes Forslund och Natanael Lindblom hälsar mig och Tiitta välkommen med glada miner och skratt. Det har varit bra lägerdagar. Vi kommer att prata om Vasa svenska församling, det kommande församlingsvalet och de önskemål hjälpisarna har till kommande ledamöter.

Vad är era första intryck när ni tänker på Vasa svenska församling?

“Gemenskap”, svarar alla hjälpisar genast. Olivia fortsätter att hon har fått många minnen från församlingen och för henne är församlingen en trygg plats. ”Jag tänker på trevliga, öppna personer”, säger Klara och fortsätter: ”Här får vi skapa kontakter.” Natanael tillägger att det finns arbetsmöjligheter för ungdomar. 
Vasa svenska församling representerar också den svenska kyrkan i Vasa och ordnar kristna läger, påminner Linus. Tiitta säger att församlingen är kär för henne.

I vilken verksamhet har ni deltagit i vår församling?

Hjälpisarna räknar upp flera olika verksamhetsformer: skriftskola, gudstjänster, hjälpledarutbildning, församlingens musiksskola, barnkör och dagklubben. 
”Jag kommer ihåg första gången vi gick till gudstjänsten med hela familjen när jag var fyra år gammal”, säger Linus. Natanael och Hannes har tyckt om BoB, Bibeln och böngrupp, på Vinden. Fanny spelar piano i musikskolan vilket Olivia och Klara också har gjort. De nämner också församlingens olika konserter.

En hurudan kandidat skulle ni vilja rösta på?

”Någon ärlig som har samma åsikter som vi”, säger Klara och Olivia. Hannes tillägger att man måste ha bra framtidsvisioner. Linus vill att de kommande ledamöterna satsar på något vettigt. Alla tycker att det kommande församlingsrådet måste vara öppet för nya idéer och tankesätt, men de vill inte precisera vad det skulle kunna vara. 
”Jag hoppas på att de inspirerar barn och unga att komma med på olika evenemang. Och att de evenemang som ordnas skulle ha varierande nivå av andlighet. Det behövs evenemang där man inte har så mycket fokus på Gud, lågtröskelevenemang. Men det behövs också evenemang där det är  mycket prat om Gud”, säger Linus.