Till nyhetslistan

En grupp med kvinnor klädda i grön skjorta. Vasa svenska församlings diakoner.

Diakonins pop-up caféer i Vasa 1–2 september

31.8.2022 13.52

Diakonerna i de evangelisk-lutherska församlingarna i Vasa med omnejd ordnar vecka 35 pop-up caféer för att uppmärksamma diakonin. I Vasa hålls pop-up caféerna i Sunnanvik 1.9 och Brändö 2.9 klockan 13–15.

På pop-up caféerna kan du träffa Vasa svenska och finska församlingars diakoner, fika, prata, ge en slant till förmån för Gemensamt Ansvar insamlingen och bara umgås.

Vi hoppas att människor som går förbi stannar upp en stund och pratar med oss. Alla kanske inte vet vad en diakon gör och vilken hjälp vi erbjuder, säger diakon Kerstin M. Borg.

Tidigare i veckan har caféer hållits i Lillkyro, Laihela och Korsholm. Välkommen och fira kärleken till din nästa och glädjen i att hjälpa!

  • Sunnanviks torgpark, Harstadsgatan torsdag 1.9 klockan 13–15.
  • Brändö torg, fredag 2.9 klockan 13–15.

Pop-up caféerna ordnas med anledning av att diakonin i år firar 150-årsjubileum. Finlands första diakonissa Mathilda Hoffmann vigdes 1.9.1872 i Viborg där hon också arbetade som diakonissa under hela sitt yrkesverksamma liv.

Diakonidagen som kallas D-day firas årligen 1.9 eller närmaste vardag. 

Mera samarbete mellan församlingarna

Diakoniverksamheten i Vasaförsamlingarna strävar efter att utöka samarbetet. Ett led i detta är att pensionärsluncherna på Skolhusgatan från och med hösten är ett samarbete mellan svenska och finska församlingarna. Samma gäller diakonibruncherna. Även till de öppna tillfällen som Vasa svenska församling arrangerar välkomnas människor med annat modersmål. En sådan träffpunkt är Cross coffée som är nytt för i höst.

  • Diakonibrunch i Brändö församlingsgård tisdagar klockan 9.30–11. Ingen avgift.
  • Diakonilunch i Korsnästågets församlingsgård tisdagar klockan 12–13. Ingen avgift.
  • Cross coffee på Handelsesplananden 4 tisdagar klockan 14–15.30. Ingen avgift.
  • Diakonibrunch i Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26 onsdagar klockan 9.30–11. Ingen avgift.
  • Pensionärslunch i Stora församlingssalen, Skolhusgatan 28 torsdagar klockan 11.30–12.30. Pris: 7,50 euro.
  • Kaffeträff i Sundom UF varannan onsdag klockan 13 med start 28.9. Frivillig avgift.