Till nyhetslistan

Johan Kanckos ny präst i församlingen från juli

Domkapitlet i Borgå stift har förordnat Johan Kanckos till församlingspastor i Vasa svenska församling under tiden 1.7.2023–30.6.2024.

Johan Kanckos. I bakgrunden en sjö.

Johan Kanckos börjar arbeta som församlingspastor i Vasa svenska församling 1 juli. Foto: privat.

Domkapitlet i Borgå stift har förordnat Johan Kanckos till församlingspastor i Vasa svenska församling under tiden 1.7.2023–30.6.2024. 

Vasa svenska församling har totalt fem prästtjänster. Under största delen av våren 2023 har prästuppgifterna skötts av tre heltidsanställda präster och en präst på 50 procent. Gunnar Särs fortsätter som församlingspastor till 30.6.2023. Kyrkoherde Mikael Forslund gläds över förstärkningen.

– Det har märkts att vi har haft för få präster under början av året. En stor del av prästernas arbetstid har gått till förrättningar och dem vill vi förstås sköta på ett sätt som känns meningsfullt och viktigt för dem som deltar. Men våra präster behöver också få tid till återhämtning och till att dra andan mellan olika arbetsuppgifter. Jag är glad att vi nu får förstärkning och vi ser med tillförsikt framåt mot sommarens konfirmationer och vigslar, säger Forslund.

Jag är glad att vi nu får förstärkning och vi ser med tillförsikt framåt mot sommarens konfirmationer och vigslar.

Johan Kanckos som är född och uppvuxen i Vasa arbetar för tillfället som tf kaplan i Esbo svenska församling.

– Efter tolv år i Esbo har vi beslutat att flytta tillbaka till våra hemtrakter, där våra föräldrar finns, säger Kanckos.

Flytten upp till Vasa sker på sommaren, eftersom det passar bäst för Kanckos familj.

– Jag har sökt kyrkoherdetjänsten i Solfs församling, fortsätter han. Det är en lång process, där utgången ännu är oklar. Tidtabellen gör det möjligt att hjälpa till i Vasa svenska församling som betytt så mycket för mig under min uppväxt och ungdom. Det känns meningsfullt att kunna hoppa in i en församling där det finns ett stort behov av präster.

Tidtabellen gör det möjligt att hjälpa till i Vasa svenska församling som betytt så mycket för mig under min uppväxt och ungdom. Det känns meningsfullt att kunna hoppa in i en församling där det finns ett stort behov av präster.

Domkapitlet förlängde Malin Lindbloms tjänstledigt från kaplanstjänsten i Sundom kapellförsamling till 31.5.2024. Församlingspastor Janne Hänninen har redan tidigare beviljats tjänstledigt från församlingspastorstjänsten under tiden 6.2.2023–30.6.2024.  

Länk till domkapitlets notis från sammanträdet 16.5.2023Öppna länk i ny flik

Tilläggsuppgifter

Mikael Forslund
Mikael Forslund
kyrkoherde
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

17.5.2023 08.50