Nyhetslista

Till nyhetslistan

Ansök om ekonomiskt understöd

6.2.2020 06.00

Församlingsrådet beviljar understöd för kyrklig verksamhet. Understöden beviljas enligt särskilda kriterier. Sista ansökningsdag är 15 mars. 

Vid behandling av ansökningarna beaktas:

 1. För ordnande av evenemang eller projekt enligt följande:
  - ändamålet är i samklang med församlingens verksamhet
  - verksamheten riktar sig till församlingens medlemmar och/eller berör dess område
  - den sökande är en lokal aktör
  - projektet är innovativt
   
 2. Bidrag till församlingsmedlemmar för deltagande i evenemang som ordnas av inomkyrkliga organisationer.


Studiebidrag för examensstudier beviljas icke från detta moment.

Ansökan

Information om ansökan och länk till ansökningsblanetten hittas via webbsidan: vasasvenskaforsamling.fi/delta/ekonomiskt-understod

Sista inlämningsdag 15 mars. Om inte alla medel utdelas på våren kan senare inkomna ansökningar beaktas vid församlingsrådets möte i november.

Församlingsrådet behandlar ansökningarna 15.4.2020. Alla som ansökt om bidrag får meddelande om beslutet.

Ansökningarna sparas varaktigt i församlingens arkiv.