Nyhetslista

Till nyhetslistan

Servicearbeten vid Hovrättsesplanaden

13.5.2019 12.24

Vasa stad servar vattenledningar vid Hovrättsesplanaden från och med måndag 13 maj. Detta påverkar lättrafiken som till viss del styrs via Kyrkparken.

Vasa stad servar vattenledningar vid Hovrättsesplanaden från och med måndag 13 maj. Av denna orsak är lättrafikleden vid Hovrättsesplanaden intill Trefaldighetskyrkan stängd. Lättrafiken styrs delvis via Kyrkparken.

Ytterligare info: fastighetschef Kalle Pulkkinen, 044 480 8420.