Nyhetslista

Till nyhetslistan

Vi rekryterar en kantor

12.3.2020 09.00

Vasa svenska församling ledigförklarar en heltidstjänst som kantor med högre högskoleexamen. Ansökan inlämnas senast 14.4 kl. 15.

Vasa svenska församling ledigförklarar en heltidstjänst som

kantor

med högre högskoleexamen.

Till kantorns uppgifter hör bl.a.

  • ansvar för musiken vid gudstjänster, förrättningar och musiktillfällen
  • ledande av körer och musikgrupper
  • planering och medverkan i konserttillfällen
  • konfirmandarbete
     
  • I mån av möjlighet handhar kantorn även undervisning i församlingens musikskola.
     
  • En särskild tyngdpunkt läggs på att utveckla och leda sång- och musikutövande bland barn och unga samt bland unga vuxna.

Församlingen har ett rikt musik- och gudstjänstliv. Det finns flera högkvalitativa orglar. Till kyrkomusikteamet hör två andra kantorer, varav en fungerar som ledande kantor.

Behörighetskrav i enlighet med kyrkans författningssamling nr. 123. Därtill krävs god förmåga att använda svenska och finska i tal och skrift.

Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Sökanden bör ha en gedigen färdighet i klaviaturspel. Erfarenhet av arbete bland barn och unga räknas som merit. Förmåga och intresse av att kunna sätta sig in i och använda sig av olika musikaliska uttryck och musikstilar är en fördel i arbetet.

Lön enligt KyrkTAK kravgrupp 601.

Tillträde 1.9.2020 eller enligt överenskommelse. Prövotid 6 månader.

Den som väljs skall förete intyg över sitt hälsotillstånd och utdrag ur straffregistret.

Ansökan inlämnas senast 14.4.2020 kl. 15.00 via rekryteringsprogrammet Kirkko HR.

Länk till webbplatsen KirkkoHR

Frågor besvaras av ledande kantor Dan Andersson, tfn 044 480 8331 eller e-post dan.andersson@evl.fi.

Intervjuer med spelprov sker 7.5.2020.