Nyhetslista

Till nyhetslistan

Mikael i kyrkan.jpg

Tillsammans är vi starkare!

14.3.2020 15.38 Vasa svenska församlings kyrkoherde Mikael Forslund sitter i Trefaldighetskyrkans kor. I bakgrunden syns ljus och altartavlorna.

När församlingen verksamhet ställs in betyder det för många att kontakten med andra människor bryts. Det är viktigt att ingen lämnas ensam med sina tankar och sin oro. Här kan sociala medier bli en kanal för gemenskap och en plats där vi kan mötas. Du kan också kontakta våra anställda via telefon eller mejl.

Vårt samhälle står inför en stor utmaning i och med coronaviruset. Också kyrkan och församlingen berörs. Samfällighetens ledningsgrupp följer dagligen med utvecklingen och ger vid behov nya direktiv och riktlinjer som påverkar församlingens liv och verksamhet. Den här våren kommer att bli mycket annorlunda jämfört med tidigare år.

Läget är ovanligt och vi ska ta myndigheternas direktiv på största allvar. Men kyrkans och församlingens uppgift är att sprida hopp och ljus i världen. Jesus betonade i sin undervisning att det är vår uppgift som människor och som kristna att ha omsorg om varandra och att ta hand om varandra. Att älska sin nästa betyder i den här situationen att vi följer de riktlinjer gällande hygien och kontakter med våra medmänniskor som myndigheterna har gett. I tider när vi ställs inför stora utmaningar blir det särskilt viktigt hur vi tar hand om varandra. I en av bibeltexterna för andra söndagen i fastan står det:

 

”Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.” (1 Kor 10:13)

Jag tror inte att corona är en prövning som Gud har sänt. Det är inte Guds vilja som sker, men Gud kan ge oss kraft och mod att gå igenom även den här prövningen.

När församlingen verksamhet ställs in betyder det för många att kontakten med andra människor bryts. Det är viktigt att ingen lämnas ensam med sina tankar och sin oro. Här kan sociala medier bli en kanal för gemenskap och en plats där vi kan mötas. Här kan vi sprida hopp och ljus.

Om Du som läser det här vill prata med någon kan du alltid ta kontakt med någon av församlingens anställda. Församlingen har många professionella och tjänstvilliga anställda som ställer upp för samtal.

Länk till  webbsidan med församlingens kontaktuppgifter

Tillsammans kan vi ta oss igenom den här utmaningen och vi får tro att vår Herre inte lämnar någon av oss ensam.

”Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken. Ett namn som skyddar dig nu när du går” (Ylva Eggehorn, psalmboken 432)Mikael Forslund
kyrkoherde i Vasa svenska församling