Nyhetslista

Till nyhetslistan

En skara människor står samlade i en kyrka. I bakgrunden syns altartavlan.

Församlingen finns här för dig

17.3.2020 15.41 Vasa svenska församlings medarbetare i Trefaldighetskyrkan i oktober 2019.

Våra gudstjänster från Trefaldighetskyrkan kommer att strömmas. Vi meddelar senare denna vecka via vilka kanaler sändningen sker. Pastorskansliet och diakonimottagningarna betjänar via telefon och mejl.

Församlingens gudstjänster i Trefaldighetskyrkan på söndagar och kyrkliga helger under tiden 22.3–12.4 strömmas och sänds på webben. Församlingsmedlemmarna deltar alltså i gudstjänsten hemifrån. Vi meddelar senare denna vecka via vilka kanaler sändningen sker.

Trefaldighetskyrkan är öppen för stillhet och enskild bön

  • söndagar och kyrkliga helger kl. 11–13 och 14–16, samt
  • tisdag–fredag kl. 13–15

Församlingens anställda finns på plats om någon vill samtala. Vi övervakar att det inte finns fler än 10 personer på plats samtidigt.

Diakonimottagningarna

Diakonimottagningarna sköts per telefon. Tidsbeställningen kan göras per mejl eller telefon.

Diakonins matkass kan avhämtas på en förhand bestämd tid från diakonimottagningarna, eller från en öppen utdelningspunkt som är öppen vissa tider. Båda utdelningssätten kräver att kunden har ett pass som berättigar till matkassen. Matkasspassen fås av diakonerna. I matkassarna utdelningspunkter övervakas att avståndet mellan de köande är minst en meter. Morgongröt serveras för tillfället inte.

Kyrkliga förrättningar

Kyrkliga förrättningar ordnas men i dessa får närvara högst 10 deltagare. Ifall en större skara deltagare önskas, bör förrättningen skjutas upp till en senare tidpunkt.

Vid begravningsplatsens Uppståndelsekapell ombeds anhöriga att vänta på utsidan tills vaktmästaren ber dem stiga in. I kapellet ordnas som mest åtta jordfästningar efter varandra.

I Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen hålls inte minnesstunder. Ifall anhöriga vill kan de ordna minnesstunden på någon annan plats, men församlimgarnmas anställda deltar inte i den. Det är också möjligt att hålla minnesstunden vid ett senare tillfälle.
 

Pastorskanslierna och begravningsväsendets kontor

Pastorskanslierna betjänar i första hand via telefon och mejl under normala betjäningstider.

Begravningsväsendets kontor betjänar huvudsakligen per telefon under normala betjäningstider.

Familjerådgivningscentralen

Familjerådgivningscentralen övergår i mån av möjlighet till elektronisk betjäning.

Verksamhet för barn och unga

Församlingarnas dagklubbar, all verksamhet för barn och ungdomars samt skol- och daghemsbesök ställs in.

 

Ta kontakt

Kyrkans anställda stöder och hjälper ifall du känner ångest eller behöver hjälp. Kyrkans samtalstjänst har öppet varje kväll kl. 20-23 på numret 0400 22 11 90. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift. Du kan också ta kontakt via chat.

Om Du som läser det här vill prata med någon kan du alltid ta kontakt med någon av församlingens anställda. Församlingen har många professionella och tjänstvilliga anställda som ställer upp för samtal.