Nyhetslista

Till nyhetslistan

Skog i morgonljus.

Vandra i väglös terräng för välgörande ändamål

11.9.2020 13.14

"Vandring i väglös terräng" är temat för Sundom kapellförsamlings och Sundom Missionskyrkas friluftsvandring längs Öjbergets naturstig lördagen den 19 september.

Starten för vandringen sker kl. 10 vid Sundom kyrka och beröknas ta 2,5 timmar.

Vandringen stöder Kvinnobankens kampanj Gå ett yrke till en kvinna 2020. Kvinnobanken är en finländsk gemenskap och fond för att stöda kvinnors utkomst, yrkesutbildning och företagande i utvecklingsländer. Alla medel och projekt administreras av Kyrkans Utlandshjälp. Under vandringen finns det möjlighet att ge en frivillig donation.

Läs mer om projektet Gå ett yrke till en kvinna 2020 via projektets webbsida.

Det hålls en andakt och vi avnjuter matsäck som var och en tar med själva.
 

Ytterligare uppgifter

Kaplan Malin Lindblom, 044 480 8322, malin.lindblom@evl.fi