Till nyhetslistan

Dags att söka jobb på gravgårdarTill gravgårdarna i Vasa och Lillkyro behövs i år ungefär 25 säsongsarbetare och 40 sommararbetare. Ansökningstiden går ut 28.2.

Begravningsväsendet i Vasa kyrkliga samfällighet söker för tidsbestämt (6 mån) arbetsförhållande OMRÅDESANSVARIGA SÄSONGSARBETARE till gravgårdarnas skötsel- och underhållsarbeten. Begravningsplatser: Nya begravningsplatsen i Vasa, Gamla begravningsplatsen i Vasa och begravningsplatsen i Lillkyro.   

Vi förutsätter samarbets- och initiativförmåga, flit, samt förmåga till fysiskt utomhusarbete och bemötande av anhöriga. Den sökande ska ha minst 18 års ålder. Arbetserfarenhet inom branschen ses som en fördel. 

Sammanlagt anställs ca 25 säsongsarbetare. Veckoarbetstiden är 38 h 15 min.  

Arbetsförhållandet börjar i april 2022 eller enligt överenskommelse. Prövotiden är tre månader.  

Ansökan skickas elektroniskt in via kirkko HR-systemet. Ansökningstiden går ut 28.2.2022 kl.16.00, och de valda meddelas senast 18.3.2022. Intervjuerna påbörjas redan under ansökningstiden. En del av de sökande kallas per e-post till intervju. 


Begravningsväsendet söker också för ett tidsbestämt arbetsförhållande SOMMARARBETARE till gravgårdarnas skötsel- och underhållsarbeten. Begravningsplatser: Nya begravningsplatsen i Vasa, Gamla begravningsplatsen i Vasa och begravningsplatsen i Lillkyro. Arbetet kan sökas av personer som har fyllt 16 år före den sista april. Vi förutsätter förmåga till fysiskt utomhusarbete.  

Sammanlagt anställs ca 40 sommararbetare. Arbetstiden är vardagar kl. 7.00–15.30. Veckoarbetstiden är 38 h 15 min. Arbetsförhållandet börjar i maj–juni 2022. Arbetsperiodens längd kan variera mellan 1–3 månader. I uppgifterna ingår prövotid.  

Intervjuerna påbörjas redan under ansökningstiden. En del av de sökande kallas per e-post till intervju. Ansökningstiden går ut 28.2.2022 kl. 16.00, och de valda meddelas senast 18.3.2022.

Elektronisk ansökan skickas via Kirkko HR-systemet, och ansökningsblanketten finns på sakasti.evl.fi/tyopaikat. 

24.1.2022 10.55