Nattvardsgång

on 24.3 kl. 18.00
Hand tar emot oblat från en annan hand.
Trefaldighetskyrkan

Möjlighet till nattvard, samtal och bön. Förhandsanmälan krävs på grund av coronarestriktionerna.

Delta på plats. Förhandsanmälan behövs eftersom det i kyrksalen får vistas högst sex personer utöver församlingens personal per gång. Anmälan till Mikael Forslund, 044 480 8300.

Mikael Forslund, Dan Andersson.


Arrangör

Vasa svenska församling

Tag kontakt